HS019 – Trần Thị Kim Phượng

z745788493200_b24c14e2066aa4059caf229946917999

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
019 2006 432A/16/31 Dương Bá Trạc,  P1. Q 8.  Phan Thị Kim Hằng (Mẹ) 0120 7978xxx Ẩn danh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Dương Bá Trạc
134 Dương Bá Trạc, P.2, Quận 8
6 5.4   6.9 5.2  6.9  KHÁ 2,157,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

TRAN THI KIM PHUONG