HS020 – Phan Văn Tâm

z744688413992_36f9ab51a5398a08f4f5e5f77dc46a03

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số  học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
020 2004 380/46/20/52  Lê Văn Lương, Q7 Phan Văn Cường (Cha) 090 9560xxx Bà Bùi Anh Thơ

 

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng 129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Quận 4 6 7.1   6.4 7.1   7.2  KHÁ 4,519,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

phan van tam