HS018 – Nguyễn Minh Nhật

z745949285583_4dc533b92ba4b45dc1e0b7d08f3f472e

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số   học sinh Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại  Phụ huynh Nhà bảo trợ
018 2004 209/42B Tôn Thất Thuyết. P3. Q4 Nguyễn Thị Tánh (Mẹ) 0122 9727xxx Ông Bà Huỳnh Thiện

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục  Thường xuyên Quận 4 66 Nguyễn Khoái, P.2, Quận 4 6 7.1   5.8  5.1  7.1 KHÁ  4,637,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

NGUYEN MINH NHAT