HS016 – Nguyễn Tuấn Tú

z745831515741_55ff9443cd154f91daf6c43673615e42

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
016 2002 243/37/29 Hoàng Diệu, P8, Quận 4  Nguyễn Thị Sáu (Mẹ)
0122 5622xxx
 Ẩn danh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ
2 Bến Vân Đồn, P.12, Quận 4
10  7.1 7.2   7.3 8.3   KHÁ 6,494,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

NGUYEN TUAN TU