HS015 – Lê Nguyễn Phương Quyên

 z745831517621_c6734a73c7bee7bed663404a13032627

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
015 1999 Nhà không số, hẽm 180 Bùi Văn Ba,P. Tân Thuận Đông, Quận 7 Nguyễn Thị Thu Oanh (Mẹ) 090 9382xxx  Ẩn danh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 4
10  9.3 8.5  8.0  9.5  GIỎI  3,471,000

III/ THƯ CẢM ƠN

le nguyen phuong quyen.jpg