HS014 – Lê Minh Tài

z752237108723_98e40897653bbf5e3784ab8e4ca03289

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
014 2002 Nhà không số, hẽm 180 Bùi Văn Ba,P. Tân Thuận Đông, Quận 7 Nguyễn Thị Thu Oanh (Mẹ) 090 9382xxx  Bà Dục Tú

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Chi Lăng
129/63A Nguyễn Hữu Hào, P.9, Quận 7
9  7.5  7.4 8.7  8.5   KHÁ 4,919,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

le minh tai