HS013 – Huỳnh Phúc Khang

z744688424711_784ebfa1306eb1f14ea4538f0f77ba27

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại Phụ huynh Nhà bảo trợ
013 2008 1276 Huỳnh Tấn Phát,P.Phú Mỹ, Q7  Nguyễn Huỳnh Thanh Hảo (Cậu) 091 2822xxx  Ông Bà CHỨC-LOAN

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
 năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường Tiểu học Tân Thuận
8/7 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Tây, Quận 7
4  8    KHÁ 5,031,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

khang