HS012 – Trần Thanh Thiện

z741880571449_04275d64a812b8acce96f59f60018db1

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
012 2005 1549/22/1 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q7 Đỗ Thị Mỹ Hằng (Mẹ)
0120 6963xxx
Ẩn danh

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
 năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt
D29, đường số 3, P. Phú Mỹ,
 Quận 7
7 5.4  5.9  5.2   7.1 TRUNG BÌNH  6,531,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

TRAN THANH THIEN