HS011 – Đoàn Minh Thiện

z741880566882_0c5aea5879906f8a597cc03dbee34841

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
Phụ huynh
Nhà bảo trợ
011 2004 Khu nhà trọ Hẽm 1333, Huỳnh Tấn Phát,  Q7 Đoàn Văn Quang (Cha)
0128 2887xxx
Ông Lê Trọng Nhi

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
 năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Hoàng Quốc Việt
D29, đường số 3, P. Phú Mỹ,
 Quận 7
7  5.6  6.5 6.7  7.8   KHÁ  6,711,000

III/ THƯ CẢM ƠN

doan minh thien