HS010 – Lý Thị Diễm Thúy

z741877718922_269ab83ca92c1569fc12d8fa20d77461

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
010 2004 Nhà không số – hẽm 1247 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q7. Thị Phụng (Bà Ngoại)
0122 4687xxx
Ông Phan Chánh Dưỡng

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
 năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Phạm Hữu Lầu
KP2, Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7
7  7.6  6.6 5.5  7.9  KHÁ  7,924,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

LY THI DIEM THUY