HS008 – Nguyễn Thanh Trung

z741868996503_c222b62eaf31618b7331b7b099619533

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
008 2003 964/5 (Phòng 4) Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Q7 Nguyễn Thị Chín (Bà Nội) 0165 5041xxx SEVEN FROM HEAVEN GROUP

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7
7 7.8  6.9  –  7.9   KHÁ  4,748,000

III/ THƯ CẢM ƠN

NGUYEN THANH TRUNG