HS006 – Võ Minh Sang

z744688422434_7cd427785fc14c16ac1723caf84af6a9

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
006  2005  24/2A Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q7    0907085xxx  SEVEN FROM HEAVEN GROUP

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
 TTâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 7  4.4 3.8  – 5.6 YẾU   4,749,000

III/ THƯ CẢM ƠN

VO MINH SANG