HS005 – Trần Quốc Thạnh

z741861876749_e56dbedd1dc9da549549dae9ee59a921

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
 Phụ huynh
Nhà bảo trợ
005 2004 7K, đường số 8, P. Tân Phú, Quận 7.  Trần Trung Dũng (Cha)
093 8169xxx
Ông Trần Sĩ Chương

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
 năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trường THCS Nguyễn Hiền
66 Đường số 1,P. Bình Thuận, Quận 7
8  9  7.6  7.9 8.9  GIỎI  5,256,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

TRAN QUOC THANH