HS003 – Võ Thị Quế Trân

z741859388692_b6acec750afcf4e836b19ea667535435

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
Phụ huynh
Nhà bảo trợ
003 2003 24/2A Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phong, Q7 Võ Ngọc Lắm (Cha)
090 7085xxx
SEVEN FROM HEAVEN GROUP

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7
8 6.6  8.4   – 8.8   GIỎI  4,909,000

III/ THƯ CẢM ƠN

vo thi que tran