HS002 – Cao Ngọc Hiền

z741855346394_cebd50f2040f9595de210590013bc274

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
 học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại 
Phụ huynh
Nhà bảo trợ
002 2001 Lô A, lầu 8/5 C/c Tân Mỹ, P.Tân Phú, Q7 Cao Mỹ Huệ (Mẹ)  0934607xxx SEVEN FROM HEAVEN GROUP

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7
8  6.0  6.8 –  7.3   KHÁ 4,909,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

CAO NGOC HIEN.jpg