HS001 – Lê Hoàng Giỏi

z741674898937_4bc770d999c656a63acc102f42aca1c3

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
Phụ huynh
Nhà bảo trợ
001 2003 311/3 (Phòng 2B) Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7 Lê Văn Miên (Cha)
0186 4536xxx
SEVEN FROM HEAVEN GROUP

 

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Ngoại Ngữ Điểm TB Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7
8  7.9  5.7  –  7.6  KHÁ 4,909,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

LE HOANG GIOI