HS029 – Thị Tường Vy

 

z768687677090_9fa1b4d245a8f420da3590d92c54780c

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
Phụ huynh
Nhà bảo trợ
029 2006 Nhà không số, Hẽm 1056 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Phú, Quận 7 Thị Thảo (Mẹ)
0129 3646xxx
Ông Bà
Nguyễn Đình Cận
 

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017-2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Sinh học Điểm TB Xếp Loại
Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên Quận 7
27/3 Lý Phục Man, P. Bình Thuận, Quận 7
7  7.5  7.1 9.5 7.9   KHÁ 4,711,000 

III/ THƯ CẢM ƠN

thi tuong vy