HS007 – Nguyễn Văn Thiện

z744688408812_d7217e1113eb4f4a2ba863027e8d7b2e

I/ THÔNG TIN HỌC SINH

Mã số
học sinh
Năm sinh Địa chỉ Tên & Điện thoại
Phụ huynh
Nhà bảo trợ
007 2004   242/5 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Q7   0165836 2xxx  SEVEN FROM HEAVEN GROUP

II/ THÔNG TIN HỌC TẬP

Tên Trường Lớp Kết quả học tập năm học 2017 – 2018 Chi phí
năm học
Toán Văn Điểm TB Xếp Loại
 TTâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 4.2   3.9 4.9   4.9  YẾU  4,749,000

III/ THƯ CẢM ƠN

nguyen van thien