Cập nhật đóng góp Tháng 12-2020

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
2/12/2020 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000  
2/12/2020 Cô Hải    200kg gạo
10/12/2020 Cụ bà Bui Thi Viet – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000  
14/12/2020 Chị Vũ Thị Phương Mai 1,000,000  
17/12/2020 Ông Hoàng Văn Bình   6kg quần áo
21/12/2020 Cô Mai Huê – Chuyển khoản Eximbank 2,000,000  
26/12/2020 Cô Helen và anh Kenneth (Texas) – Tài trợ nấu món ngon cho học sinh nghèo và bà con lao động – Chuyển khoản Eximbank – Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn 9,284,000  
29/12/2020 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 500,000