Cập nhật đóng góp Tháng 12-2019

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
4/12/2019
Le Thanh Hiep – CK Eximbank
500,000
7/12/2019
Ông Bà Lưu Văn Dân
4.618.000(200 USD x 23.090)
9/12/2019
Cô Mỹ Lương : Hỗ trợ Phiên chợ Đồ cũ Từ thiện
1.000.000
13/12/2019
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân – CK Eximbank: Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 12/2019
11.562.500
14/12/2019
Lãi tài khoản gửi ngân hàng Eximbank
14.697
15/12/2019
Công Ty Bitas : Hỗ trợ Phiên chợ Đồ cũ Từ thiện
 100 đôi Giày + Dép
16/12/2019
Anh Chị Em Trại Hè ( Đức ) – CK Eximbank
10.300.000
16/12/2019
Anh Thế Phương 
4.000.000
17/12/2019
 Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank
7.000.000
19/12/2019
 Le Dang Hoan – CK Eximbank
500.000
26/12/2019
 Công Ty TNHH Minh Long – Hỗ trợ Phiên chợ Từ thiện ( Tô,chén,dĩa,bình trà,tách trà )
 96 món
4/12/2019
Pham Truong Son ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ dự án giáo dục ” Em đến Trường” – Nụ cười 3
2.000,000
10/12/2019
Cu Ba Bui Thi Viet  ( chuyển khoản ACB) hỗ trợ dự án giáo dục ” Em đến Trường “_ Nụ Cười 3
10.000,000
11/12/2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ dự án giáo dục ” Em đến Trường “_ Nụ Cười 3, PT014722
1.000,000
13/12/2019
Ẩn danh ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ dự án giáo dục ” Em đến Trường”_ Nụ Cười 3, PT012346 ngày 11/10/2019
1.000,000