Cập nhật đóng góp Tháng 12-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
11/12/2017
Anh Chị Chức Loan :Tài trợ học phí niên học 2018-2019 cho em Huỳnh Phúc Khang
5,442,000
(240 USD x 22,675)
 
11/12/2017
Ms Yen Lam:Tài trợ học phí niên học 2018-2019 cho 1 học sinh nghèo
5,442,000
(240 USD x 22,675)
 
18/12/2017
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân
4,536,000
(200 USD x 22,680)
 
29/12/2017
Phòng Hướng Nghiệp cùng các Mạnh thường quân Trường Đại Học RMIT quyên góp cho “Nụ Cười 3 – Em Đến Trường ” qua buổi bán đấu giá ảnh ngày 19/12/2017 ( CK Eximbank – Người gửi : Tran Kim Van )
17,150,000