Cập nhật đóng góp Tháng 11-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
03/11/2017 Ông Trần Trọng Đàm – CK Eximbank 1,000,000  
05/11/2017 Trích 50% tổng số tiền thu bán hàng Phiên chợ Đồ cũ Từ thiện ngày 05-11-2017(30,945,000đ x 50%) 15,472,500  
05/11/2017 Trích 50% tổng số tiền Nhà hảo tâm góp cho “Thùng từ thiện” đặt tại Phiên chợ Đồ cũ Từ thiện ngày 05-11-2017 ( 3,949,000đ x 50% ) 1,974,500  
14/11/2017 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân 4,535,000(200 USDx22,675)  
27/11/2017 Chú Trần văn Châu : Tài trợ học phí cho học sinh niên học 2018-2019 5,000,000