Cập nhật đóng góp Tháng 10-2020

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
02-10-2020 Cô Lộc 1 chiếc xe đạp cũ
03-10-2020 Viet Huong – Chuyển khoản Eximbank 1,000,000
06-10-2020 Ẩn danh – Chuyển khoản Eximbank 100,000
08-10-2020 Ông Nguyễn Quang Tuyến – Bảo trợ em Lê Nguyễn Phương Quyên năm học 2020-2021 – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000
12-10-2020 Cô Diệu Phương 2,000,000
12-10-2020 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000
19-10-2020 Anh Chị Đào – Vân – Chuyển khoản Eximbank 6,930,000
23-10-2020  Le Dang Hoan – Chuyển khoản Eximbank 500,000 
24-10-2020 Bà Lục Hà (San Jose)  6,918,000 (300 USD x23,060)
26-10-2020 Vũ Khắc Hiệp – Chuyển khoản Eximbank 2,000,000
26-10-2020 Ẩn Danh – Chuyển khoản Eximbank 1,500,000
29-10-2020 Cụ Khanh, Cô Hồng, Bác Yến (Texas), Cô Karen (Cali) – Tài trợ cơm trưa cho học sinh Trường Tình Thương – Chuyển khoản Eximbank – Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn 6,978,000
30-10-2020 Ông Trần Phước Dũng (Philadelphia) – Chuyển khoản Eximbank 22,522,500
31-10-2020 Ẩn danh 2,800,000