Cập nhật đóng góp Tháng 09-2020

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01-09-2020 Nguyen Do Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank 1,000,000
03-09-2020 Ông Lê Trọng Nhi – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2020 – 2021 – Chuyển khoản Eximbank 6,000,000
03-09-2020 Ông Trần Trọng Đàm – Chuyển khoản Eximbank 2,000,000
03-09-2020 Gia đình Thục Đoan – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2020 – 2021 6,000,000
04-09-2020 Cô Joann và Cô Nhu (Texas) tài trợ 1 bữa cơm cho người lao động và học sinh các Trường Tình Thương – Chuyển khoản Eximbank – Người gửi: Ông Nguyễn Văn Thìn 4,650,000
05-09-2020 Anh Thiên Khôi – Bảo trợ 1 học sinh Năm học 2020 – 2021 6,000,000
07-09-2020 Le Dang Hoan -Chuyển khoản Eximbank 500,000
09-09-2020 Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000
10-09-2020 Bà Khánh Tuyết – Chuyển khoản Eximbank – Người gửi: Phạm Thị Lâm Viên (DUACT) 23,080,000
10-09-2020 Cô Nguyễn Thị Bạch Yến – Bảo trợ 7 học sinh năm học 2020 – 2021 (đợt 1) – Chuyển khoản Eximbank 21,000,000
14-09-2020 Anh Thế Phương 20,000,000
21-09-2020 Anh Chị Cung – Thủy – Chuyển khoản Eximbank – Người gửi: Lê Thị Xuân Lan 2,693,400
21-09-2020 Ông Trần Sĩ Chương – Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020 – 2021 – Chuyển khoản Eximbank – Người gửi: Nguyễn Thị Phương Thảo 6,000,000
21-09-2020 Bà Phạm Thị Lâm Viên – Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt – DUACT – Chuyển khoản Eximbank  18,464,000
22-09-2020 Tran Hoang Hai Anh – Chuyển khoản Eximbank 20,000
25-09-2020 Cô Nga Nguyễn – Chuyển khoản Eximbank 2,000,000
27-09-2020 Cô Nga Nguyễn  100 bánh trung thu + 100 hộp sữa
28-09-2020 Cô Kathy Nguyễn – Chuyển khoản Eximbank  4,000,000