Cập nhật đóng góp Tháng 09-2019

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
 4/9/2019
Ông Trần Trọng Đàm – CK Eximbank
2,000,000 
 4/9/2019  Bà Nguyễn Dục Tú ( Mỹ )
2,500,000 
 6/9/2019  Le Pham Huu Tuan – CK Eximbank
100,000
13/9/2019
 Ông Phan Hùng Dương  – CK Eximbank 5,000,000 
 14/9/2019  Cô Phương Mai ( Mỹ) 6,937,500 (300 USD x23.125) 
 17/9/2019 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân :Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 9/2019 – CK Eximbank 11,595,000( 500 USD x23.190) 
 17/9/2019  Ông Bà Trần Văn Châu : Bảo trợ Lê Thị Ngọc Muội năm học 2019-2020 – CK Eximbank 6.000.000 
 19/9/2019  Vũ Khắc Hiệp – CK Eximbank 2.000.000 
 21/9/2019  Cô Karen,Cô Trước,Chú Châu ( Texas ) : Tài trợ món ngon Lớp  học Tình thương – CK Eximbank : Người gửi : Nguyễn Văn Thìn 6.980.000 
 23/9/2019  Lê Thị Ngọc Hân – CK Eximbank 300.000 
 23/9/2019  Lãi tài khoản gửi ngân hàng 210110101000315 1.861 
 23/9/2019  Lãi tài khoản gửi ngân hàng 221080689000033 8.037 
 30/9/2019  Chị Quế Phương 6.000.000 
 11/9/2019  Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT012207 hỗ trợ dự án giáo dục “Em đến Trường “_ Nụ cười 3 1,000,000