Cập nhật đóng góp Tháng 08-2020

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01-08-2020  Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank 6,000,000
01-08-2020  Ẩn danh – Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020 – 2021 và hỗ trợ mua sách tập nhân mùa tựu trường cho học sinh 16,267,000
 03-08-2020  Chị Vũ Thị Phương Mai 500,000
 03-08-2020  Ông Đỗ Văn Vịnh – Bảo trợ 2 học sinh năm học 2020 – 2021: Chuyển khoản Eximbank 12,000,000
 03-08-2020  Cô Đỗ Thanh Vân – Bảo trợ 2 học sinh năm học 2020 -2021 : Chuyển khoản Eximbank 12,000,000
 03-08-2020  Anh Phan Đỗ Hoài Nghĩa + chị Trần Bạch Như Quỳnh: Bảo trợ 2 học sinh năm học 2020 -2021: Chuyển khoản Eximbank 12,000,000
 03-08-2020  Anh Thế Phương – Bảo trợ 1 hoc sinh năm học 2020 – 2021 6,000,000
 03-08-2020  Gia đình Vũ Thái Hòa – Bảo trợ 4 học sinh năm học 2020 – 2021 (24.000.000đ) + Biếu em Lê Hoàng Giỏi (3.300.000đ) : Chuyển khoản Eximbank 27,300,000
 04-08-2020  Ông Bà Châu – Vân : Bảo trợ em Lê Thị Ngọc Muội năm học 2020 – 2021 : Chuyển khoản Eximbank 6,000,000
 05-08-2020  Cô Nguyễn Thị Trang Đài và các con – tài trợ 2 học sinh năm học 2020 – 2021 : Chuyển khoản Eximbank 12,000,000
 05-08-2020  Le Pham Huu Tuan : Chuyển khoản Eximbank 500,000
 06-08-2020  Ông Huỳnh Thiện – bảo trợ em Huỳnh Nguyễn Minh Tú năm học 2020 – 2021 : Chuyển Khoản Eximbank 6,000,000
 07-08-2020  Cô Lan Anh – bảo trợ một học sinh năm học 2020 – 2021 và hỗ trợ tiền mua dụng cụ học tập nhân tựu trường: Chuyển khoản Eximbank 8,000,000
 10-08-2020  Cô Quỳnh Anh – bảo trợ bảy học sinh năm học 2020 – 2021: Chuyển khoản Eximbank,người gửi: Trương Quang Thái 41,970,000
 10-08-2020  Cô Thùy Trang : Chuyển khoản Eximbank 1,844,000
 12-08-2020  Ông Phan Hùng Dương – Chuyển khoản Eximbank 5,000,000
12-08-2020 Cô Lưu Thị Hồng Xuân : Hỗ trợ phiên chợ từ thiện 5kg Quần áo
14-08-2020 Anh Chị Thế Vinh – Ái Loan : Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020 -2021 – Chuyển khoản Eximbank 6,000,000
14-08-2020 Cô Phương Mai : Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020 -2021 và hỗ trợ mua dụng cụ cho học sinh nhân mùa tựu trường 11,530,000
14-08-2020 Cô Quế Phương : Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020 – 2021 : Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020 -2021 6,000,000
14-08-2020 Bà Phan Mỹ Duyên : Hỗ trợ học sinh nhân dịp tựu trường 4,612,000
14-08-2020 Ông Bà Hoàng Thoại Châu 1,000,000
17-08-2020 Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện đại học Đà Lạt (DUACT) : Bảo trợ 16 học sinh năm học 2020 – 2021 – Chuyển khoản Eximbank 96,000,000
17-08-2020 Cô Anh Thơ – Bảo trợ 4 học sinh năm học 2020 – 2021 23,300,000
20-08-2020 Le Dang Hoan – Chuyển khoản Eximbank 500,000
20-08-2020 Nguyen Do Kim Thanh – Chuyển khoản Eximbank 1,000,000
20-08-2020 Ẩn danh 100,000
21-08-2020 Cô Ngô Kiều Phúc Thảo – Bảo trợ Võ Thị Yến Linh, Nguyễn Văn Ngiệp Năm học 2020 – 2021 – Chuyển khoản Vietcombank 12,000,000
21-08-2020 Lớp học tình thương Hòa Hảo 400 Quyển tập
23-08-2020 Cô Mai Thị Huệ 236,000
24-08-2020 Quỹ Thiện Tâm – Hỗ trợ phí hoạt động năm học 2020 -2021 – Chuyển khoản Eximbank 200,000,000
31-08-2020 Cô Hải 200 kg gạo