Cập nhật đóng góp Tháng 08-2019

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
1/8/2019
Nhân viên Công Ty Kelly Moore – CK Eximbank
5,000,000
1/8/2019
Chị Nguyễn Thị Trang Đài : Bảo trợ 2 Học sinh năm học 2019-2020 :  Lê Ngọc Tuyết,Hà Quốc Triệu – CK Eximbank
12,000,000
2/8/2019
Ông Hoàng Minh Trung : Bảo trợ 2 Học sinh năm học 2019-2020 :  Lê Thị Kim Ngân,Mai Văn Hiếu – CK Eximbank
12,000,000
5/8/2019
Hội Thiện nguyện Cựu sinh viên Viện Đại Học Đà Lạt ( DUACT) – Bảo trợ 20 học sinh năm học 2019-2020 – CK Eximbank
120,000,000
5/8/2019
Cô Ngô Kiều Phúc Thảo : Bảo trợ 2 học sinh năm học 2019-2020 : Võ Thị Yến Linh ,Nguyễn Văn Nghiệp
12,000,000
6/8/2019
Cô Joan và Cô Trước : Tài trợ cơm trưa các Lớp học tình thương : Người gửi : Nguyễn Văn Thìn
6,996,000
7/8/2019
Bé Lê Trần An Nhiên
200,000
7/8/2019
Gia đình Thục Đoan : Bảo trợ học sinh năm học 2019-2020 : Em Nguyễn Hữu Vinh
6,000,000
9/8/2019
Gia đình Vũ Thái Hòa – Bảo trợ 5 học sinh năm học 2019-2020 : Lê Hoàng Giỏi,Cao Ngọc Hiền,Võ Thị Quế Trân,Nguyễn Châu Minh,Nguyễn Văn Dương.
30,000,000
15/8/2019
Cô Nhật Lệ  – Bảo trợ Em Trương Ngọc Yến ,năm học 2019-2020
6,000,000
16/8/2019
Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank
5,000,000
16/8/2019
Bà Phan Mỹ Duyên
4,630,000(200 USD x23.150)
16/8/2019
Ông Lê Trọng Nhi – Bảo trợ em Đoàn Minh Thiện năm học 2019-2020
6,000,000
16/8/2019
Lãi tài khoản gửi ngân hàng 210110101000315
3,648
20/8/2019
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào -Vân:Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 8/2019
11,580,000
24/8/2019
Anh Chị Tánh và Kim Thu ( Mỹ)
2,314,000(100 USD x23,140)
24/8/2019
Liêm ( Mỹ)
1,157,000(50 USD x23,140)
24/8/2019
Vợ Chồng Phan Thạnh ( Mỹ )
2,314,000(100 USD x23,140)
24/8/2019
Lãi tài khoản ngân hàng Eximbank 221080689000033
17,998
27/8/2019
Nguyễn Thị Ngọc Trâm : Bảo trợ 1 học sinh năm học 2019-2020 – CK Eximbank
6,000,000
28/8/2019
Chú  Vĩnh + Thủy
1,000,000
05/08/2019
TTrieu Ngoc Hai yen ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ dự án giáo dục “Em đến Trường “_ Nụ cười 3
500.000
12/8/2019
Nguyen Thi Hong Chau ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ dự án giáo dục ” Em đến Trường”_ Nụ cười 3
1,000,000