Cập nhật đóng góp Tháng 08-2018

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/08/2018 Qũy Thiện Tâm .QTT(chuyển khoản VCB) hỗ trợ kinh phí cho Chương trình Em đến trường của Quán cơm Nụ Cười 3 200.000.000  
02/08/2018
Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank :Bảo trợ em Dương Thị Bé Vàng năm học 2018-2019
5,200,000
04/08/2018
Ông Trần Trọng Đàm – CK Eximbank
1,000,000
06/08/2018 Cô Hoàng Lan Anh – CK Eximbank : Bảo trợ 1 học sinh năm học 2018-2019 5,000,000
13/08/2018 Cô Ngô Kiều Phúc Thảo : Bảo trợ 2 học sinh năm học 2018-2019 10,000,000
13/08/2018 Bà Phan Mỹ Duyên         4,654,000            (200 USD x23.270)
15/08/2018 Chị Vũ Thị Phương Mai 500,000
15/08/2018 Ông Trần Sĩ Chương: Bảo trợ 1 học sinh năm học 2018-2019 5,000,000
16/08/2018 Ông Bà Huỳnh Văn Thiện – CK Eximbank: Bảo trợ 3 học sinh năm học 2018-2019 15,000,000
16/08/2018 Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện Đại học Đà Lạt ( DUACT) – Bảo trợ Chương trình Em đến trường niên học 2018-2019       46,540,000          (2000 USD x 23.270)
16/08/2018 Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện Đại học Đà Lạt ( DUACT) – Bảo trợ Chương trình Em đến trường niên học 2018-2019      46,540,000        (2000 USD x 23.270)
16/08/2018 Hội thiện nguyện Cựu sinh viên Viện Đại học Đà Lạt ( DUACT) – Bảo trợ Chương trình Em đến trường niên học 2018-2019      23,270,000         (1000 USD x23.270)
20/08/2018 Chị Phương Mai        6,973,500            (300 USD x23.245 )
20/08/2018 Chị Quế Phương        4,649,000            (200 USD x 23,245)
20/08/2018 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân        8,135,750            (350 USD x 23.245)
27/08/2018 Anh Ngô Bá Tùng – Bảo trợ 1 học sinh năm học 2018-2019 5,000,000