Cập nhật đóng góp Tháng 07-2020

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
1/7/2020 Lê Thanh Hiệp – CK Eximbank 500.000
1/7/2020 Cô Thanh Thảo : Hỗ trợ Phiên chợ Từ thiện 10kg Quần áo
1/7/2020 Cô Thiên Trang :Hỗ trợ Phiên chợ Từ thiện 10kg Quần áo
2/7/2020 Chị Đoan Thư :Hỗ trợ Phiên chợ Từ thiện 22 áo đầm xuất khẩu , 70 quyển truyện
3/7/2020 SaiGon.Co.op :Hỗ trợ Phiên chợ Từ thiện Thố cơm,Chén Luminarc,Chén ,muỗng sứ Cát Tường,Bình nước,Nón bảo hiểm,Ô tô đồ chơi = Tổng cộng 110 món
4/7/2020 Ông Huỳnh Thiện :Hỗ trợ Phiên chợ Từ thiện 120 chai rượu vang nhập khẩu
5/7/2020  Tổng thu tiền từ “thùng từ thiện – tại Phiên chợ Từ thiện 7.447.000 
5/7/2020  Tổng thu tiền bán hàng tại Phiên chợ từ thiện 42.757.000 
5/7/2020  Cô Thanh Thảo 500.000 
6 /7/2020  Ông Bà Việt Kiều (San Jose) – CK Eximbank 5.000.000 
10/7/2020  Cô Karen (Cali ), Cụ Khanh và Cô Trước (Texas) – Hỗ trợ Bún bò Huế cho học sinh các Lớp học Tình thương  – CK Eximbank 6.978.000 
13/7/2020 Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank 5.000.000
22/7/2020 Nhà hảo tâm (Pháp) 2.414.000
23/7/2020 Ẩn danh – CK Eximbank 2.000.000
23/7/2020 Bà Loan Nguyen 4.612.000 (200 USD x23.060)
29/7/2020 Anh Minh Phương 500.000