Cập nhật đóng góp Tháng 07-2019

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
2/7/2019
Ông Phan Hùng Dương : Bảo trợ Em Dương Thị Bé Vàng – CK Eximbank
6,200,000
5/7/2019
Ông Trần Trọng Đàm – CK Eximbank
1,500,000
6/7/2019
Cô Hoàng Lan Anh : Bảo trợ Em Lý Thị Diễm Thúy – CK Eximbank
8,000,000
8/7/2019
Ông Bà Huỳnh  Văn Thiện : Bảo trợ Huỳnh Nguyễn Minh Tú , Nguyễn Minh Nhật , Danh Minh Sáng  năm học 2019 -2020   – CK Eximbank
18,000,000
10/7/2019
Ông Trần Duy Khánh
3,250,000
11/7/2019
Nguyen Thi Hong Chau ( chuyển khoản VCB) Hỗ trợ dự án giáo dục Em đến Trường _Nụ cười 3
1.000.000
13/7/2019
Ông Trần Sĩ Chương – CK Eximbank : Bảo trợ Em Trần Quốc Thạnh
6.000.000
14/7/2019
Chị Thiên Trang
1.000.000
17/7/2019
Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank
5.000.000
18/7/2019
Ông Đỗ Văn Vịnh – Cô Đỗ Thanh Vân : Bảo trợ 4 Học sinh :Nguyễn Thanh Trung,Nguyễn Trung Sang,Nguyễn Ngọc Yến,Nguyễn Thị Bích Liên năm học 2019-2020
24.000.000
18/7/2019
Quỹ Thiện Tâm – Hỗ trợ chi phí hoạt động năm học 2019-2020 – CK Eximbank
200.000.000
19/7/2019
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân:Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 7/2019 – CK Eximbank
11.595.000
19/7/2019
Cô Kim Hải
 200 cây Viết
19/7/2019
Cô Mộng Xuân ( Nhà xuất bản Trẻ ) – Hỗ trợ Tủ sách Em Đến Trường
 180 quyển sách mới
24/7/2019
Anh Vũ Khắc Hiệp – CK Eximbank
2,000,000
26/7/2019
Cong ty CP Ngoai That Loc THien Phuc  – CK Eximbank
2,500,000
26/7/2019
Ngân hàng Nhà nước hoàn phí ( Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân ) PT 006513
87.037
31/7/2019
Cô Nguyễn Thị Bạch Yến – Bảo trợ 6 học sinh năm học 2019-2020 : Lê Thanh Tuyền ,Lê Kim Phụng,Nguyễn Hoàng Thảo,Hồ Nguyễn Trúc Phương,Lại Thụy Thanh Trúc,Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh    ( Đợt 1) – CK Eximbank
18,000,000