Cập nhật đóng góp Tháng 06-2020

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
01/06/2020 Phan Ngọc Huy – CK Eximbank 1.000.000
03/06/2020 Cô Chú Phương – Xía và Chú Châu (Texas ) – Tài trợ món Hủ tiếu Nam vang cho học sinh các Lớp học Tình thương  – CK Eximbank : Người gửi:Nguyễn Văn Thìn 6.999.000 
03/06/2020 Gia đình Hoàng Thoại Châu – CK Eximbank 1.000.000
04/06/2020 Nhung CG – CK Eximbank 2.000.000
09/06/2020 Ông Trần Trọng Đàm – CK Eximbank 2.000.000
10/06/2020 Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank 5.000.000
12/06/2020 Công Ty Trung Chinh – Hỗ trợ – CK Eximbank 50.000.000
13/06/2020 Vũ Khắc Hiệp – CK Eximbank 2.000.000
17/06/2020 Cô Mai -Cầu Giấy – Hà Nội – CK Eximbank 20.000.000
19/06/2020 Lê Thanh Hiệp – CK Eximbank 500.000 
24/06/2020 Cô Lý Hải Bằng  – Hỗ trợ Phiên chợ từ thiện 6 thùng / 12 bình/ 1.000ml Nước lau sàn Mr Muscle
25/06/2020 Cô Lý Hải Bằng  – Hỗ trợ Phiên chợ từ thiện Sáp thơm Glade 4 thùng / 12 lọ / 170 g
26/06/2020 Chị Đoan Thư – Hỗ trợ Phiên chợ từ thiện 1 thùng gấu bông + 1 thùng đồ gia dụng
27/06/2020  Cô Phương Tú : Bảo trợ 2 học sinh năm học 2020 -2021 – CK Eximbank 12.000.000
29/06/2020 Chị Phùng Thanh Phượng và Chị Phùng Thúy Loan :Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020 -2021 – CK Eximbank :Người gửi :Ngô Thị Kim Loan  6.000.000
29/06/2020  Chị Phùng Cẩm Quyên :Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020 -2021 – CK Eximbank :Người gửi :Ngô Thị Kim Loan 6.000.000
29/06/2020 Anh Phùng Việt  Siêu :Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020 -2021 – CK Eximbank :Người gửi :Ngô Thị Kim Loan 6.000.000