Cập nhật đóng góp Tháng 06-2019

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
5/6/2019
Hồ Nguyệt Nhi – CK Eximbank
2,000,000  
5/6/2019
Cô Phương Anh ( Tân Phú )
1,000,000  
5/6/2019
Lãi tài khoản gửi ngân hàng 210110101000315
(15/5/2019)
3.607  
12/6/2019
Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank
5,000,000
 
14/6/2019
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân – CK Eximbank
11,640,000
 
15/6/2019
Lãi tài khoản gửi ngân hàng 210110101000315
4.206  
21/6/2019
Vũ Thị Phương Mai
500,000  
21/6/2019
Vũ Khắc Hiệp – CK Eximbank
2,000,000  
24/6/2019
Cụ Khanh,Cô Nguyệt,Cô Nhi,Chú Châu (Texas) Tài trợ cơm trưa cho học sinh các Lớp học Tình thương :Người gửi :Nguyễn Văn Thìn – CK Eximbank
7,020,000  
24/6/2019
Lãi tài khoản gửi ngân hàng
1,362  
25/6/2019
 Ông Bà Trần Đình Ngọc – CK Eximbank
10,000,000  
11/06/2019
Nguyen Thi Hong Chau ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ dự án giáo dục ” Em đến Trường ” – Nụ Cười 3
1.000.000