Cập nhật đóng góp Tháng 05-2020

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
 04/05/2020
 Cô Hạnh Quận 3
1.000.000
 04/05/2020
Tăng thân Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân
11.685.000 (500 USD x 23.370)
 04/05/2020
 Lê Thanh Hiệp – CK Eximbank
500.000
 06/05/2020
 Ông Bà Trần Văn Hải – CK Eximbank
10.000.000
 07/05/2020
Vũ Thị Phương Mai 500.000
 07/05/2020
Cô Yến Nga (San Jose- California)- CK Eximbank
4.662.000
 09/05/2020
 Do Ngoc Huy – CK Eximbank
300.000
 13/05/2020
 Ông Phan Hùng Dương- CK Eximbank
300.000
 20/05/2020
 Việt Hương – CK Eximbank
1.000.000
 25/05/2020
Tập đoàn Thiên Long – hỗ trợ Phiên chợ từ thiện và tặng quà tựu trường cho học sinh nghèo
600 quyển tập + 8 thùng dụng cụ học sinh (Bút bi, bút chì, bút máy, đồ chuốt, gôm, compa) + 60 phần quà tựu trường.
 26/05/2020
Nhóm Bạn Nga Nguyễn – Hỗ trợ học sinh nghèo – CK Eximbank
14.000.000