Cập nhật đóng góp Tháng 05-2019

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
6/5/2019
Ông Bà Trần Trọng Đàm
1,000,000
13/5/2019
Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank
5,000,000
20/5/2019
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân – CK Eximbank : Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 5/2019
11,675,000
20/5/2019
Anh Thế Phương : Bảo trợ 1 học sinh
5,000,000
20/5/2019
Anh Vũ Khắc Hiệp – CK Eximbank
2,000,000
24/5/2019
Lai tai khoan gui ngan hang
895
30/5/2019
Ông Bà Lê Văn Thành – Nguyễn Thanh Diệu
200,000