Cập nhật đóng góp Tháng 04-2020

 

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
 03/04/2020
 Ẩn danh – CK Eximbank : Lời nhắn: Cảm ơn Chị em Quỹ Từ thiện
2.000.000
 04/04/2020
Anh Vũ Thái Hòa và Bạn – Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình học sinh nghèo – CK Eximbank
6.600.000
 04/04/2020
 Love Beyond Frontiers – Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình học sinh nghèo – CK Eximbank
9.900.000
 07/04/2020
 Dương Thanh Hằng – Tài trợ cơm hộp giao tại nhà người nghèo  – CK Eximbank
1.000.000
 07/04/2020
 Gia đình Mẹ Vy – Tài trợ cơm hộp giao tại nhà người nghèo  – CK Eximbank
10.000.000
 08/04/2020
 Ông Bà Bùi Văn  – CK Eximbank
5.000.000
 09/04/2020
 Lê Yen Thanh : Lời nhắn : ủng hộ giúp đỡ người khó khăn  – CK Eximbank
500.000
 10/04/2020
 Chú Huy và Cô Hồng : Tài trợ cơm chay giao tại nhà người nghèo – CK Eximbank : Người gửi:Nguyễn Văn Thìn
7.074.000 (300 USD x 23.580)
 10/04/2020
  Cô Hoa và Chú Hòa : Tài trợ cơm chay  giao tại nhà người nghèo – CK Eximbank : Người gửi:Nguyễn Văn Thìn
7.074.000 (300 USD x 23.580)
 08/04/2020
 Lê Thanh Hiệp  – CK Eximbank
1.000.000
 11/04/2020
 Ông Phan Hùng Dương  – CK Eximbank
5.000.000
 13/04/2020
Cháu Thùy Dương : Tặng gạo các học sinh
 25kg Gạo
 14/4/2020
Ông Bà Phạm Phú  Ngọc Trai  – CK Eximbank
20.000.000
 15/04/2020
Ông Bà Phú Lộc – Ngọc Lan : Bảo trợ 1 học sinh nghèo năm học 2020-2021 
7.000.000
 17/04/2020
Cô Xuân Quỳnh :Tài trợ cơm hộp giao tại nhà người nghèo  – CK Eximbank
1.000.000
20/04/2020
Cô Nguyễn Thị Bạch Yến và Con Gái : Hỗ trợ gia đình các học sinh nghèo mùa dịch Covid 19 – CK Eximbank
12.000.000
20/04/2020
Ông Bà Trần Văn  Tài – Huỳnh Mai (California ) : Hỗ trợ gia đình các học sinh nghèo mùa dịch Covid 19
11.150.000
 22/04/2020
Anh Chị Hoài Nghĩa – Như Quỳnh : Hỗ trợ người lao động nghèo : Người gửi : Ông Đỗ Văn Vịnh – CK Eximbank
5.000.000
 21/04/2020
Gia đình Anh Tuấn và Cô Thu Hạnh
6 thùng / 144 chai / 1 lít  Nước giặt Wii
 23/04/2020
GS Trần Văn Thọ :Bảo trợ 1 học sinh nghèo  năm học 2020-2021 – CK Eximbank
  5.000.000
 25/04/2020
Lãi tài khoản gửi ngân hàng 
9.218