Cập nhật đóng góp Tháng 01-2020

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
 01/01/2020
 Anh Chị Em  – Chánh trị Kinh doanh  Khóa  6 -Viện Đại Học Đà Lạt – CK Eximbank
44,000,000 
 01/01/2020
 Ông Bà Chức-Loan – Bảo trợ 1 học sinh năm học 2020-2021
6,000,000 
 05/01/2020
 Tổng số tiền thu trong Phiên chợ Đồ cũ Từ thiện tổ chức tại Chung cư Phú Mỹ – Gồm: Tiền thu từ ” Thùng Từ thiện ” do Nhà hảo tâm quyên góp  là 6.644.000 đồng + Tiền bán hàng là: 36.422.000 đồng
43.066.000 
 07/01/2020
 Bà Yen Lam : Bảo trợ học sinh Nguyễn Thị Ngọc Hân năm học 2020 -2021
5.546.400 (240 USD x 23.110) 
 08/01/2020
 Ông Nguyễn Tâm Trực và Nhóm Bạn Khóa 6 – Chánh trị kinh doanh – Viện Đại Học Đà Lạt – CK Eximbank
23.110.000  
 09/01/2020
 Ông Phan Hùng Dương- CK Eximbank
7.000.000 
 11/01/2020
 Ông Trần Trọng Đàm- CK Eximbank
2,000,000 
 13/01/2020
 Bà Phan Mỹ Duyên ( Mỹ) – Tiền Lì xì cho các em học sinh được bảo trợ
4.622.000 (200 USD x 23.110)
 13/01/2020
Ông Kent Trần ( Mỹ)
2.311.000 (100 USD x23.110)
 14/01/2020
 Triệu Mai Lan – CK Eximbank
200.000 
 20/01/2020
 Tăng thân Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân hỗ trợ:Tiền ủy lạo bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu ngày 30 Tết ( 1.000 USD ) và Thuê 2 xe đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết ( 1.540 USD ) -CK Eximbank
58.724.800 ( 2.540 USD x23.120)
 20/01/2020
 Tăng thân Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân : Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 1-2020 – CK Eximbank
11.560.000 (500 USD 23.120)
 20/01/2020
 Tăng thân Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân: Tiền ủy lạo bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu ngày 30 Tết – CK Eximbank
2.312.000 (100 USD 23.120)
 22/01/2020
Anh Chị Em – Chánh trị Kinh doanh Khóa 6 – Viện Đại Học  Đà Lạt  – CK Eximbank
12.430.000
 23/01/2020
Lãi tài khoản gửi ngân hàng Eximbank 221080689000033
11.032
 24/01/2020
Truong Duc Mai  – CK Eximbank
3.000.000
 30/01/2020
Ông Lê Thanh Kim – Chánh trị kinh doanh Khóa 6- Viện Đại Học Đà Lạt  – CK Eximbank
566.000
 13/01/2020
 Ẩn danh ( chuyển khoản VCB), PT020503 hỗ trợ dự án giáo dục ” Em đến Trường ” _ Nụ cười 3
1,000,000 
28/01/2020
Viet Huong ( chuyển khoản VCB) hỗ trợ dự án giáo dục Em đến Trường _ Nụ cười 3
1,000.000