Cập nhật chi Tháng 12-2020

Ngày Diễn giải Số tiền
1/12/2020 Em Nguyễn Thành Hưởng – Lớp 6 Trường THCS Nguyễn Huệ: Bảo hiểm y tế  564,000
1/12/2020 Tiền thuê nhà tháng 12/2020 14,500,000
1/12/2020 Tiền thuê người giữ xe Lớp bồi dưỡng tháng 9, 10, 11, 12 (200.000đ x 4 tháng) 800,000
2/12/2020 Tiền nước tháng 11/2020 55,200
2/12/2020 Em Nguyễn Thị Trâm Như – Lớp 10 Trường THPT Dương Văn Dương: Học phí tháng 12/2020: buổi 2 (300.000đ) + công lập (100.000đ) 400,000
3/12/2020 Em Lê Thanh Tuyền – Lớp 9 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Học phí tháng 11/2020: Buổi 2 (80.000đ) + học bơi (77.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + năng khiếu (60.000đ) + nước uống (15.000đ) + tiền điện (25.000đ) + tin học (60.000đ) + vệ sinh phí (20.000đ) 417,000
5/12/2020 Thuê kho cất hàng Phiên chợ từ thiện 400,000
5/12/2020 Em Nguyễn Trung Hiếu – Lớp 11 Trường THPT Dương Văn Dương: Học phí tháng 12/2020: Buổi 2 (300.000đ) + công lập (100.000đ) 400,000
7/12/2020 Em Hà Quốc Triệu – Lớp 10 Trường Lê Thánh Tôn: Học phí tháng 12/2020: Công lập (120.000đ) + buổi 2 (300.000đ) + trải nghiệm thực tế (100.000đ) + điện máy lạnh (25.000đ) 545,000
8/12/2020 Em Nguyễn Hoàng Thanh Trang – Lớp 7 Trường THCS Quang Trung: Học phí tháng 11+12/2020: Công lập (120.000đ) + buổi 2 (300.000đ) + vi tính (80.000đ) + Anh văn bản ngữ (200.000đ) + kỹ năng sống (160.000đ) + nước uống (20.000đ) 880,000
8/12/2020 Em Lê Nguyễn Kim Ngọc – Lớp 3 Trường tiểu học Phú Mỹ: Học phí tháng 12/2020: Tiền điện (25.000đ) + vệ sinh phí (20.000đ) + buổi 2 (70.000đ) + tiếng Anh tăng cường (60.000đ) + tin học (50.000đ) + tiền bơi (154.000đ) + kỹ năng sống  (80.000đ) 459,000
9/12/2020 Em Lê Ngọc Hà – Lớp 6 Trường Trần Quốc Tuấn: Học phí tháng 12/2020: Học bơi (77.000đ) + tiền điện (25.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + năng khiếu (60.000đ) + STEM (160.000đ) + tiếng Anh nước ngoài (200.000đ) + tin học (60.000đ) 662,000
9/12/2020 Em Hồ Nguyễn Trúc Phương – Lớp 11 Trường Dương Văn Dương: Học phí tháng 12/2020: Buổi 2 (300.000đ) + công lập (100.000đ) 400,000
11/12/2020 Tiền điện thoại và internet tháng 11/2020 286,320
11/12/2020 Em Nguyễn Hữu Tài – Lớp 8 Trường THCS Nguyễn Hiền: Học phí tháng 12/2020: Học bơi (77.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + buổi 2 (40.000đ) + STEAM (80.000đ) + tiếng Anh bản ngữ (200.000đ)  +năng khiếu (60.000đ) + nghề (25.000đ) 562,000
11/12/2020 Em Võ Minh Huy – Lớp 6 Trung tâm GDTX Quận 4: Bảo hiểm y tế  564,000
11/12/2020 Em Nguyễn Thanh Bình – Lớp 8 Trung tâm GDTX Quận 4: Bảo hiểm y tế  564,000
11/12/2020 Em Nguyễn Minh Nhật – Lớp 9 Trung tâm GDTX Quận 4: Bảo hiểm y tế 564,000
12/12/2020 Em Lý Thị Diễm Thúy – Lớp 10 Trường THPT Dương Văn Dương: Học phí tháng 11+12/2020: Buổi 2 (600.000đ) + công lập (200.000đ) 800,000
12/12/2020 Em Phan Văn Tâm – Lớp 9 Trường THCS Chi Lăng:Học phí tháng 12/2020: Công lập (60.000đ) + buổi 2 (150.000đ) + nước uống (10.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + Anh văn bản ngữ (100.000đ) 400,000
12/12/2020 10 cây ly nhựa uống nước 70.000
12/12/2020 Em Nguyễn Văn Dương – Lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền: Học phí tháng 11+12/2020: Công lập (240.000đ/học kì 1) + học bơi (154.000đ) + kỹ năng sống (160.000đ) + buổi 2 (160.000đ) + Anh văn bản ngữ (200.000đ) + năng khiếu (120.000đ) 1,034,000
12/12/2020 Em Nguyễn Ngọc Yến  – Lớp 10 Trung tâm GDTX Quận 7: 1 áo đồng phục 150,000
12/12/2020 Em Nguyễn Thanh Trung – Lớp 10 Trung tâm GDTX Quận 7: 1 áo đồng phục 150,000
13/12/2020 Em Nguyễn Phương Thùy – Lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huệ: Học phí tháng 12/2020: Công lập (60.000đ) + buổi 2 (150.000đ) + tin học (40.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + STEM (180.000đ) + nước uống (10.000đ) + An văn bản xứ (100.000đ) 620,000
13/12/2020

Em Lương Thiên Thy – Lớp 6 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Học phí tháng 11+12/2020: Công lập (120.000đ) + buổi 2 (300.000đ) + tin học (60.000đ) + nước uống (30.000đ) + Anh văn bản xứ (200.000đ) + kỹ năng sống (160.000đ)

870,000
13/12/2020

Em Nguyễn Hữu Lộc – Lớp 8 Trường THCS Phạm Hữu Lầu: Học phí tháng 12/2020: Học bơi (38.500đ) + Buổi 2 (48.000đ) + kỹ năng sống (48.000đ) + năng khiếu (60.000đ) + học nghề (15.000đ)

209,500
14/12/2020

Em Đặng Triệu Vỹ – Lớp 6 Trường THCS Phạm Hữu Lầu: Học phí tháng 12/2020: Học bơi (38.500đ) + buổi 2 (48.000đ) + kỹ năng sống (48.000đ) + năng khiếu (60.000đ) + STEM (48.000đ) + tiếng Anh bản ngữ (120.000đ) + tin học (36.000đ)

398,500
14/12/2020

Em Trần Vinh Lộc – Lớp 6 Trường THCS Khánh Hội: Học phí tháng 12/2020: Công lập (60.000đ) + buổi 2 (470.000đ)

530,000
16/12/2020

Em Trần Tri Ân – Lớp 6 Trường THCS Tăng Bạt Hổ: Học phí tháng 12/2020: Công lập (60.000đ) + buổi 2 (150.000đ) + tin học (30.000đ) + nước uống (15.000đ) + Anh văn bản xứ (100.000đ) + Kỹ năng sống (80.000đ)

435,000
16/12/2020

Em Bùi Thanh Xuân – Lớp 8 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Đề giấy thi (80.000đ/năm) + sổ liên lạc điện tử (90.000đ/năm) + học phí tháng 9-12/2020: buổi 2 (320.000đ) + công lập (240,000đ) + kỹ năng sống (320.000đ) + năng khiếu (240.000đ) + nước uống (60.000đ) + học nghề (100.000đ) + tiền điện (100.000đ) + tiếng Anh với người nước ngoài (800.000đ) + tin học (240.000đ) + vệ sinh phí (80.000đ) + học bơi (231.000đ)

2,901,000
17/12/2020

Em Phạm Hồng Ngọc – Lớp 7 Trường THCS Chi Lăng: Học phí tháng 12/2020: Công lập (60.000đ) + buổi 2 (150.000đ) + tin học (30.000đ) + nước uống (10.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + Anh văn bản ngữ (100.000đ)

430,000
17/12/2020

Em Phạm Huy Hoàng – Lớp 9 Trường THCS Chi Lăng: Học phí tháng 12/2020: Công lập (60.000đ) + buổi 2 (150.000đ) + nước uống (10.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + Anh văn bản ngữ (100.000đ)

400,000
17/12/2020

Em Phạm Trung Hậu – Lớp 6 Trường THCS Lê Thành Công: Học phí tháng 11+12/2020: Smart shool (147.000đ/năm) + công lập (60.000đ) + tin học (60.000đ) + buổi 2 (160.000đ) + nước uống (30.000đ) + kỹ năng sống (120.000đ) + STEM (120.000đ) + Anh văn bản xứ (250.000đ)

947,000
17/12/2020

Em Hoàng Ngọc Bình Minh – Lớp 10 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 11+12/2020: Điện máy lạnh (70.000đ) + công lập (240.000đ) + buổi 2 (600.000đ) + trải nghiệm, tự chọn (300.000đ) 

1,210,000
18/12/2020

3 bình nước Viva 18.5 lít (3 bình x 48.000đ)

144,000
19/12/2020

Em Lê Hoàng Huy – Lớp 7 Trường THCS Chi Lăng: BHYT (564.000đ) + học phí tháng 11+12/2020: Công lập (120.000đ) + buổi 2 (300.000đ) + tin học (60.000đ) + nước uống (20.000đ) + vệ sinh phí (40.000đ) + kỹ năng sống (160.000đ) + Anh văn bản ngữ (200.000đ)

1,464,000
19/12/2020

Em Huỳnh Phúc Khang – Lớp 7 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Học phí tháng 12/2020: Học bơi (77.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + năng khiếu (60.000đ) + tin học (60.000đ) + học sáng chế Robot Việt (320.000đ)

597,000
19/12/2020

Em Trần Thị Kim Vân – Lớp 12 Trường THPT Ngô Quyền: Qũy cha mẹ học sinh (630.000đ/năm) + học phí tháng 12/2020: Điện máy lạnh (35.000đ) + công lập (120.000đ) + buổi 2 (300.000đ) + trải nghiệm, tự chọn (150.000đ) + Miễn giảm cho học sinh nghèo (-150.000đ)

1,085,000
19/12/2020

Em Võ Tấn Lộc – Lớp 8 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Học phí tháng 12/2020: Học bơi (77.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + năng khiếu (60.000đ) + học nghề (25.000đ) + tiền điện (25.000đ) + tin học (60.000đ)

327,000
19/12/2020

Em Nguyễn Văn Nghiệp – Lớp 9 Trường THCS Nguyễn Hiền: Học phí tháng 12/2020: Học bơi (77.000đ) + kỹ năng sống (80.000đ) + buổi 2 (80.000đ) + tiếng Anh bản ngữ (100.000đ) + năng khiếu (60.000đ) 

397,000
20/12/2020

Em Hồ Thị Liễu – Lớp 8 Trung Tâm GDTX Quận 4: Bảo hiểm y tế

564,000
21/12/2020

Tiền điện tháng 12/2020

319,229
24/12/2020

Em Lê Thanh Tuyền – Lớp 9 Trường THCS Hoàng Quốc Việt: Học phí tháng 12/2020: Buổi 2 (80.000đ) +  học bơi (77.000đ) +kỹ năng sống (80.000đ) + năng khiếu (60.000đ) + nước uống (15.000đ) + tiền điện (25.000đ) + tin học (60.000đ) + vệ sinh phí (20.000đ)

417,000

24/12/2020

Em Phạm Minh Hiền – Lớp 11 Trường THPT Ngô Quyền: Học phí tháng 12/2020: Tiền điện (35.000đ) + công lập (120.000đ) + buổi 2 (300.000đ) + trải nghiệm, tự chọn (150.000đ) + miễn giảm cho học sinh nghèo (-210.000đ)

395,000
25/12/2020

Em Lại Thụy Thanh Trúc – Lớp 10 Trường THCS Phước Kiển: Học phí tháng 11+12/2020: Công lập (200.000đ) + tiếng Anh bản xứ (450.000đ) + buổi 2 (600.000đ)

1,250,000
25/12/2020

Em Lê Minh Tài – Lớp 12 Trường THPT Ernst Thalmann: Học phí tháng 12/2020: Bảo trì thiết bị (10.000đ) + điện máy lạnh (40.000đ) + buổi 2 (300.000đ) + công lập (120.000đ) +nước uống (20.000đ) + học phí học thêm môn toán (600.000đ)

1,090,000
26/12/2020

1 thùng nước Aquafina (28 chai x 500ml)

90,000
30/12/2020 Em Nguyễn Thị Ngọc Hân – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: 1 áo đồng phục 150,000
30/12/2020 Em Võ Thị Quế Trân – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: 1 áo đồng phục 150,000
30/12/2020 Em Cao Ngọc Hiền – Lớp 11 Trung tâm GDTX Quận 7: 1 áo đồng phục 150,000
30/12/2020 Em Nguyễn Thị Bích Liên – Lớp 10 Trung tâm GDTX Quận 7: 1 áo đồng phục 150,000
30/12/2020 Tài trợ Nụ Cười 8 nấu 1 bữa cơm – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm (phiếu thu 024522) 9,284,000
30/12/2020 Lương và bồi dưỡng nhân viên tháng 12/2020 12,000,000
30/12/2020 Lương và bồi dưỡng giáo viên tháng 12/2020 9,000,000
31/12/2020 Hỗ trợ cơm trưa các Trường Tình thương tháng 12/2020 (Chợ Quán, Tân Hưng, Vĩnh Hội) 9,670,000