Cập nhật chi Tháng 12-2019

 

Ngày Diễn giải Số tiền
2/12/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em đến trường Tháng 12/2019
8.500.000
2/12/2019
Em Lê Nguyễn Kim Ngọc : Lớp 2 – Trường Tiểu học Phú Mỹ : Học 2 buổi ( 70.000),Anh văn ( 60.000),Tin học ( 50.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Năng khiếu (60.000),Đề kiểm tra (50.000),Chi phí Nhà trường ( 130.000)
500.000
2/12/2019
Em Danh Minh Sáng : Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 9+Tháng 10+Tháng 11/2019 : Bảo hiểm y tế ( 563.000),Giáo dục kỹ năng sống (240.000),Tiết học sáng tạo (240.000),Năng khiếu (180.000),Đề kiểm tra (80.000),Bơi (231.000),Anh văn (600.000),Học nghề (75.000).Được giảm trừ gia cảnh.
2.209.000
2 /12/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí Tháng 12/2019 ( 420.000),Học thêm môn Toán Tháng 12/2019 (500.000)
920.000
3/12/2019
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí Tháng 12/2019 : Bơi (38.500),Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Học 2 buổi (80.000),Tiết học sáng tạo (160.000),Anh văn (200.000),Năng khiếu (60.000)
618.500
3/12/2019
Em Nguyễn Phương Thùy : Lớp 6 – Trường Nguyễn Huệ : Học phí Tháng 11/2019 ( 60.000),Học 2 buổi ( 150.000),Nước uống ( 10.000),Tin học ( 40.000),Anh văn ( 100.000),Kỹ năng sống (80.000),Tiết học sáng tạo ( 180.000)
620.000
3/12/2019
Em Trương Tấn Phát : Lớp 10 – Trường THPT Dương Văn Dương ; Chi phí tham quan ngoại khóa
340.000
3/12/2019
Em Trần Thanh Thiện : Lớp  9- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11/2019 : Học phí Học kỳ 1 (240.000),Học 2 buổi (80.000),Tin học (60.000),Năng khiếu (60.000),Vệ sinh (20.000),Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Bơi (77.000),Nước uống ( 15.000)
632.000
4/12/2019
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 7- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 10+Tháng 11/2019 : Bơi (154.000),Học phí 2 buổi (160.000),Tiết học sáng tạo (320.000),Anh văn(400.000),Đề kiểm tra,giấy thi (80.000),Giáo dục kỹ năng sống(160.000)Năng khiếu (120.000),Học phí Học kỳ 1 (240.000)
1.634.000
4/12/2019
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí Tháng 12/2019 : Bơi (38.500),Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Học 2 buổi (80.000),Tiết học sáng tạo (160.000),Anh văn (200.000),Năng khiếu (60.000)
618.500
4/12/2019
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí Tháng 12/2019 : Giáo dục kỹ năng sáng tạo (80.000),Kỹ năng sống (40.000),Năng khiếu (30.000),Tin học (60.000)
210.000
4/12/2019
Em Phan Công Bằng : Lớp 12- Trường THPT  Ngô Quyền : Chi phí Tháng 9+Tháng 10 /2019 : Học phí chính khóa ( 240.000),Học 2 buổi (600.000),Học phí môn tự chọn (300.000),Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm tai nạn + Hồ sơ ( 637.000)
1.777.000
7/12/2019
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 12/2019 :Bơi (38.500),Học phí 2 buổi (80.000),Anh văn (200.000),Học nghề (25.000),Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Tiết học sáng tạo (80.000),Năng khiếu (60.000)
563.500
9/12/2019
Em Lê Thanh Tuyền : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 12/2019 :Kỹ năng sống ( 40.000),Năng khiếu (30.000),Nghề (25.000),Tin học (60.000)
155.000
10/12/2019
Em Trương Tấn Phát : Lớp 10 – Trường THPT Dương Văn Dương : Học phí Tháng 12/2019
400.000
11/12/2019
Em Phạm Minh Hiền : Lớp 10 – Trường THPT Ngô Quyền ; Chi phí Tháng 12/2019 : Học phí ( 60.000),Học 2 buổi (150000),Học phí môn tự chọn (150.000),Chi phí Nhà trường ( 50.000).Được giảm trừ gia cảnh.
410.000
11/12/2019
Em Hồ Nguyễn Trúc Phương : Lớp 10 – Trường THPT Dương Văn Dương : Học phí Tháng 12/2019
400.000
11/12/2019
Em Nguyễn Hữu Lộc : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Bảo hiểm y tế
563.000
11/12/2019
Em Lê Kim Phụng : Lớp 10 – Trường THPT Ngô Quyền : Trải nghiệm – Tự chọn Tháng 11+Tháng 12/2019
300.000
13/12/2019
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí Tháng 12/2019 : Giáo dục kỹ năng sáng tạo (80.000),Kỹ năng sống (40.000),Năng khiếu (30.000),Tin học (60.000)
210.000
17/12/2019
Em Lê Hoàng Huy : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 12/2019 :Tin học (30.000),Nước uống ( 10.000),Kỹ năng sống (80.000)Anh văn ( 100.000).Được miễn trừ gia cảnh.
220.000
18/12/2019
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 7- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 12/2019 : Bơi (38.500),Giáo dục kỹ năng sống ( 80.000),Học phí 2 buổi ( 80.000),Tiết học sáng tạo ( 160.000),Anh văn ( 200.000),Năng khiếu (60.000)
618.500
19/12/2019
Em Phạm Huy Hoàng : Lớp 8 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 12/2019:Học phí (60.000),Học 2 buổi (150.000),Tin học (30.000),Nước uống (10.000),Học nghề ( 20.000),Anh văn (100.000)
370.000
19/12/2019
Em Phạm Hồng Ngọc : Lớp 6-Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 12/2019:Học phí ( 60.000),Học 2 buổi ( 150.000),Tin học (30.000),Nước uống ( 10.000),Kỹ năng sống (80.000),Anh văn ( 100.000)
430.000
20/12/2019
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 7-Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 12/2019:Học phí ( 60.000),Học 2 buổi ( 150.000),Tin học (30.000),Nước uống ( 10.000),Kỹ năng sống (80.000),Anh văn ( 100.000)
430.000
21/12/2019
Em Phan Văn Tâm : Lớp 8 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 12/2019:Học phí (60.000),Học 2 buổi (150.000),Tin học (30.000),Nước uống (10.000),Học nghề ( 20.000),Anh văn (100.000)
370.000
23/12/2019
Em Võ Tấn Lộc : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí Tháng 12/2019 : Giáo dục kỹ năng sáng tạo (80.000),Kỹ năng sống (40.000),Năng khiếu (30.000),Tin học (60.000)
210.000
23/12/2019
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 12/2019 : Học phí 2 buổi (80.000),Kỹ năng sống ( 40.000),Năng khiếu (30.000),Nước uống (15.000),Tin học ( 60.000),Vệ sinh (20.000)
245.000
23/12/2019
Tiền điện Tháng 12/2019
50.000
23/12/2019
Tiền điện thoại Tháng 12/2019
50.000
23/12/2019
Em Hà Lê Ngọc Hân : Lớp 12 -Trường Lê Thánh Tôn : Chi phí Tháng 12/2019:Học phí (120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Chuyên đề (160.000),Trải nghiệm ( 40.000),Chi phí Nhà trường (25.000)
645.000
23/12/2019
Em Hà Quốc Triệu : Lớp 9- Trường Nguyễn Thị Thập :Chi phí Tháng 12/2019+Tháng 1/2020 :Anh văn ( 300.000),Ngoại khóa (90.000),Giáo dục kỹ năng sống (120.000)
510.000
25/12/2019
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 8- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 12/2019 :Chi phí Tháng 12/2019 :Bơi (38.500),Học phí 2 buổi (80.000),Anh văn (200.000),Học nghề (25.000),Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Tiết học sáng tạo (80.000),Năng khiếu (60.000)
563.500
25/12/2019
Em Danh Minh Sáng : Lớp 8- Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 12/2019 :Chi phí Tháng 12/2019 :Bơi (38.500),Anh văn (200.000),Học nghề (25.000),Giáo dục kỹ năng sống (80.000),Tiết học sáng tạo (80.000),Năng khiếu (60.000).Được giảm trừ gia cảnh
483.500
25/12/2019
Lại Thụy Thanh Trúc : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí Tháng 12/2019
270.000
26/12/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí Tháng 12/2019 : Giáo dục kỹ năng sáng tạo (80.000),Kỹ năng sống (40.000),Năng khiếu (30.000),Tin học (60.000)
210.000
26/12/2019
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Kỹ năng sống (40.000),Năng khiếu (30.000),Học nghề (25.000)Tin học (60.000)
155.000
26/12/2019
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 10 – Trường THPT Lê Thánh Tôn : Chi phí Tháng 12/2019 : Học phí công lập (120.000),Học 2 buổi (300.000),Anh văn (180.000),Trải nghiệm thực tế (100.000),Chi phí Nhà trường ( 25.000)
725.000
26/12/2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 11+Tháng 12/2019 : Học 2 buổi ( 160.000),Bơi (77.000),Giáo dục kỹ năng sống (240.000),Học phí Học kỳ 1 (240.000),Kỹ năng sống (120.000),Năng khiếu (90.000)Tin học (120.000)
1.047.000
30/12/2019
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 :Chi phí Tháng 12/2019+Tháng 1/2020 : Học phí ( 120.000),Anh văn (160.000),Tin học (100.000),Học thêm (200.000),Thể dục (80.000),Chi phí nhà trường (60.000)
720.000
30/12/2019
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 7- Trường Trần Quốc Tuấn: Chi phí Tháng 12/2019:Năng khiếu (60.000),Tin học (60.000),Anh văn(200.000),Kỹ năng sống (80.000),Bơi (77.000),Tiết học sáng tạo (160.000)
637.000
30/12/2019
Em Phan Công Bằng : Lớp 12 – Trường THPT Ngô Quyền : Chi phí Tháng 11+Tháng 12/2019: Học phí (240.000),Học 2 buổi (600.000),Học môn tự chọn (300.000),Chi phí Nhà trường (300.000)
1.440.000
30/12/2019
Em Đoàn Minh Thiện Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt :Chi phí Tháng 12/2019 : Học phí 2 buổi (80.000),Kỹ năng sống ( 40.000),Năng khiếu (30.000),Nước uống (15.000),Tin học ( 60.000),Vệ sinh (20.000)
245.000
30/12/2019
Em Đoàn Minh Thiện Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt :Chi phí Tháng 12/2019 : Chi phí Tham quan ngoại khóa
395.000
30/12/2019
Lương nhân viên Tháng 12/2019
11.500.000
30/12/2019
Hỗ trợ cơm các Lớp học Tình thương Tháng 12/2019:Vĩnh Hội,Chợ Quán ,Tân Hưng – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 011831
9.522.000
30/12/2019
Em Nguyễn Tấn Tài : Lớp 8-Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 Học phí + Chi phí tham quan ngoại khóa
1.737.000
30/12/2019
Em Hoàng Ngọc Bình Minh : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 
2.580.000
31/12/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11- Trường THPT Ernst Thalmann : Chi phí Tháng 12/2019 + Tháng 1/2020: Chi phí Tháng 12/2019:Học phí chính khóa (240.000),Học 2 buổi (600.000),Anh văn(390.000),Chi phí Nhà trường ( 170.000),
1.400.000
31/12/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11- Trường THPT Ernst Thalmann : Học thêm môn Toán Tháng 12/2019
500.000
31/12/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên :Lớp 12- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học thêm môn Hóa Tháng 1+Tháng 2+Tháng 3/2020 ( 3 tháng x 600.000)
1.800.000
31/12/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên :Lớp 12- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học thêm môn Toán Tháng 11+Tháng 12/2019 ( 2 tháng x 160.000)
320.000
31/12/2019
Em Trần Thanh Thiện Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt :Chi phí Tháng 12/2019 : Học phí 2 buổi (80.000),Kỹ năng sống ( 40.000),Năng khiếu (30.000),Nước uống (15.000),Tin học ( 60.000),Vệ sinh (20.000) , Chi phí Tham quan ngoại khóa ( 395.000)
640.000
31/12/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
31/12/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Phúc Thịnh) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
31/12/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Mỹ Phượng) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
31/12/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 10/2019 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
6.000.000
31/12/2019
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 :Chi phí Tháng 12/2019+Tháng 1/2020 : Bổ sung chi phí Tháng 8+Tháng 9+Tháng 10/2019 : Bảo hiểm y tế ( 550.000),Đề thi (100.000),Sổ liên lạc điện tử (80.000),Chi phí Nhà trường (400.000)
1.130.000