Cập nhật chi Tháng 12-2017

Ngày Diễn giải Số tiền
01/12/2017 LHTT Hòa Hảo – Hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 11-2017 + Phí chuyển tiền qua ngân hàng  4,511,000
01/12/2017
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt :Đồng phục (2 áo :162,000đ + 2 quần : 170,000đ)
332,000
01/12/2017
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt :Đồng phục (2 áo :162,000đ + 2 quần : 170,000đ)
332,000
01/12/2017
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt :chi phí sinh hoạt ngoại khóa
370,000
01/12/2017
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học thêm môn Toán Tháng 11/2017
300,000
01/12/2017
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt :chi phí sinh hoạt ngoại khóa
370,000
01/12/2017
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt :chi phí sinh hoạt ngoại khóa
370,000
04/12/2017
LHTT Bà Mười :Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 12/2017
1,500,000
04/12/2017
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 4 – Trường Kim Đồng :Học phí tháng 12-2017
120,000
04/12/2017
Em Nguyễn Tuấn Tú: Lớp 10 – Trường Nguyễn Hữu Thọ :học phí tháng 12/2017
420,000
07/12/2017
Em Trần Thị Kim Phượng :Lớp 6 – Trường Dương Bá Trạc : Học phí HKI (từ tháng 08 đến tháng 12-2017)( 250,000đ),Đồng phục 1 bộ (195,000đ),Thể dục 1 bộ (155,000đ),Bảo hiểm tai nạn (45,000đ), Phù hiệu (45,000đ) ( Được giảm trừ gia cảnh )
690,000
09/12/2017
Em Nguyễn Văn Nghiệp :Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền :Học phí tháng 12/2017 (290,000đ),Tin học (30,000đ),Anh văn (100,000đ)
420,000
14/12/2017
Em Trần Quốc Thạnh :Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền :Học phí tháng 12/2017 (235,000đ),Anh văn (100,000đ)
335,000
15/12/2017
Em Huỳnh Phúc Khang :Lớp 4 -Trường Tiểu học Tân Thuận :Học phí tháng 12/2017(155,000đ),Anh văn(75,000đ),Tin học (50,000đ)
280,000
21/12/2017
Em Nguyễn Văn Dương :Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền :Học phí tháng 12/2017 (290,000đ),Tin học (30,000đ),Anh văn (100,000đ)
420,000
22/12/2017
Em Nguyễn Thanh Thư :Lớp 6 – Trường Trần Quốc Tuấn :Học phí tháng 12/2017 (140,000đ),Tin học (60,000đ),Anh Văn (200,000đ),Học bơi (39,000đ)
439,000
27/12/2017
Em Danh Minh Sáng :Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền :Học phí tháng 12/2017 (110,000đ),Tin học (30,000đ),Anh văn (100,000đ) ,(Được giảm trừ gia cảnh)
240,000
27/12/2017
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt :Học thêm Anh văn tháng 12/2017 ( 350,000đ)
350,000
29/12/2017
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học phí tháng 12/2017 ( 100,000đ), Tin học ( 15,000đ),Anh văn ( 150,000đ)
265,000
29/12/2017
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học thêm Môn Toán tháng 12/2017 (300,000đ)
300,000
29/12/2017
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí tháng 12 -2017 (272,000đ),Tin học (30,000đ), Anh Văn ( 100,000đ).
402,000
29/12/2017
Bồi dưỡng tình nguyện viên thường trực ( Nguyễn Bá Vương )
500,000
29/12/2017
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Phạm Thị Kim Thoa)
1,500,000
29/12/2017
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Huệ )
1,500,000
29/12/2017
LHTT Bà Huyện Thanh Quan :Hỗ trợ cơm tháng 12-2017 ( 45 suất x 2,000đ x 11 buổi ) + ( 45 suất x 1,000đ x 1 buổi ) 
1,035,000
29/12/2017
LHTT Vinh Sơn : Hỗ trợ cơm trưa tháng 12-2017 ( 25 suất x 2,000đ x 10 buổi ) + ( 25 suất x 1,000đ x 1 buổi )
525,000
29/12/2017
LHTT Vinh Sơn – Vĩnh Hội :Hỗ trợ cơm trưa tháng 12-2017 (175 suất x 2,000đ x 11 buổi )+(175 suất x 1,000đ x 1 buổi )
4,025,000
29/12/2017
LHTT Tân Hưng:Hỗ trợ cơm trưa tháng 12-2017 ( 100 suất x 2,000đ x 11 buổi ) + ( 100 suất x 1,000đ x 1 buổi )
2,300,000
29/12/2017
LHTT Bà Mười :Hỗ trợ cơm trưa tháng 12-2017 ( 20 suất x 2,000đ x 4 buổi )
160,000