Cập nhật chi Tháng 11-2017

   

Ngày Diễn giải Số tiền
01/11/2017
LHTT Hòa Hảo – Hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 11-2017 + Phí chuyển tiền qua ngân hàng 
4,511,000
02/11/2017
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt :Học phí tháng 10/2017 (410,000đ ),Học thêm Anh văn (200,000đ),Học bơi (77,000đ) 
687,000
03/11/2017
LHTT Bà Mười :Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 11/2017
1,500,000
06/11/2017
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 10- Trường Nguyễn Hữu Thọ :Học phí 2 buổi tháng 11/2017
420,000
06/11/2017
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học thêm môn Toán Tháng 10/2017
300,000
06/11/2017
Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học thêm môn Toán Tháng 10/2017
200,000
08/11/2017
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 4 – Trường Kim Đồng :Học phí tháng 11/2017( 120,000đ)+ Bảo hiểm y tế năm 2017(491,000đ)(Được giảm trừ gia cảnh)
611,000
10/11/2017
Em Phan Văn Tâm: Lớp 6 – Trường Chi Lăng :Học phí 2 buổi tháng 10/2017 (250,000đ),Bảo hiểm y tế năm 2018 (492,000đ),Sổ liên lạc điện tử (HKI)(60,000đ),Tin học (30,000đ)
832,000
13/11/2017
Em Nguyễn Thị Kiều Loan :Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học phí 2 buổi tháng 11/2017 ( 220,000đ),Tin học (30,000đ),Học thêm Anh văn (200,000đ)
450,000
15/11/2017
Em Nguyễn Thanh Thư:Lớp 6 – Trường Trần Quốc Tuấn :Học phí tháng 11 + tháng 12/2017 ( 340,000 đ),Tin học (60,000đ),Học thêm Anh văn ( 200,000đ),học bơi(77,000đ)
677,000
15/11/2017
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 4 – Trường Tiểu học Tân Thuận : Học phí tháng 11/2017( 155,000đ),Tin học (50,000đ),Bảo hiểm Y tế năm 2018 ( 491,000đ), Học thêm Anh văn ( 75,000đ).
771,000
16/11/2017
Em Trương Ngọc Yến: Lớp 6 -Trường Chi Lăng :Học phí tháng 11/2017( 250,000đ) ,Tin học( 30,000đ), Nước uống (10,000đ).
290,000
16/11/2017
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí tháng 11/2017 ( 412,000đ)
412,000
17/11/2017
Em Trần Thanh Thiện :Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí tháng 10-2017 ( 487,000đ)
487,000
17/11/2017
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí tháng 11-2017 ( 377,000đ)
377,000
20/11/2017
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu :Học phí tháng 11/2017 ( 470,000đ)
470,000
20/11/2017
Em Võ Thị Yến Linh : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí tháng 11 -2017 (240,000đ),Tin học (60,000đ), Anh Văn ( 200,000đ),Học bơi (77,000đ)
577,000
22/11/2017
Em Phan Văn Tâm : Lớp 6 -Trường Chi Lăng :Học phí tháng 11/2017( 250,000đ) ,Tin học( 30,000đ), Nước uống (10,000đ).
290,000
24/11/2017
Em Lê Minh Tài :Lớp 9 -Trường Chi Lăng :Học phí tháng 11/2017( 250,000đ) ,Tin học( 30,000đ), Nước uống (10,000đ).
290,000
25/11/2017
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Học phí tháng 11 -2017 (240,000đ),Tin học (60,000đ), Anh Văn ( 200,000đ),Học bơi (77,000đ)
577,000
28/11/2017
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí tháng 11 -2017 (330,000đ),Tin học(30,000đ),Anh văn (100,000đ),Học bơi(77,000đ)
537,000
28/11/2017
Em Danh Minh Sáng : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : Học phí tháng 11 -2017 (150,000đ),Tin học(30,000đ),Anh văn (100,000đ),Học bơi(77,000đ),Sổ liên lạc điện tử (70,000đ) (Được giảm trừ gia cảnh)
427,000
29/11/2017
Bồi dưỡng tình nguyện viên thường trực ( Nguyễn Bá Vương )
500,000
29/11/2017
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Phạm Thị Kim Thoa)
1,500,000
29/11/2017
Bồi dưỡng nhân viên dự án Em Đến Trường ( Trần Thị Tuyết Huệ )
1,500,000
29/11/2017
LHTT Bà Huyện Thanh Quan :Hỗ trợ cơm tháng 11-2017 ( 45 suất x 2,000đ x 11 buổi ) + ( 45 suất x 1,000đ x 1 buổi ) 
1,035,000
29/11/2017
LHTT Vinh Sơn : Hỗ trợ cơm trưa tháng 11-2017 ( 25 suất x 2,000đ x 11 buổi ) + ( 25 suất x 1,000đ x 1 buổi )
575,000
29/11/2017
LHTT Vinh Sơn – Vĩnh Hội :Hỗ trợ cơm trưa tháng 11-2017 (175 suất x 2,000đ x 11 buổi )+(175 suất x 1,000đ x 1 buổi )
4,025,000
29/11/2017
LHTT Tân Hưng:Hỗ trợ cơm trưa tháng 11-2017 ( 100 suất x 2,000đ x 12 buổi ) + ( 100 suất x 1,000đ x 1 buổi )
2,500,000
29/11/2017
LHTT Bà Mười :Hỗ trợ cơm trưa tháng 11-2017 ( 20 suất x 2,000đ x 12 buổi ) + ( 20 suất x 1,000đ x 1 buổi )
500,000
29/11/2017
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 6 – Trường nguyễn Hiền :Học phí tháng 11/2017 ( 330,000đ),Tin học (30,000đ),Anh văn ( 100,000đ),Học bơi (77,000đ), Sổ liên lạc điện tử (70,000)
607,000