Cập nhật chi Tháng 09-2019

 

Ngày Diễn giải Số tiền
4 /9/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em Đến Trường Tháng 9-2019
8,500,000
5 /9/2019
Em Võ Tấn Lộc – Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Bảo hiểm y tế 
563,000
11 /9/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11 – Trương THPT Ernst Thalmann : Học phí Tháng 9 /2019: Học phí chính khóa ( 120.000),Học phí 2 buổi ( 300.000),Anh văn (195.000),Sổ liên lạc điện tử ( 120.000),Chi phí nhà trường ( 85.000),Bảo hiểm tai nạn(30.000), Bảo hiểm y tế ( 563.000)
1.413,000
11 /9/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Bảo hiểm y tế
563,000
11 /9/2019
Em Trường Hoàng Minh : Lớp 6 – Trung tấm Giáo dục Thường xuyên  Quận 4 : Bảo hiểm y tế 3 Tháng ( 140.000),Học phí từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 ( 300,000)
440,000
16 /9/2019
Em Hồ Thị Liễu : Lớp 7- Trung  tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bổ sung học phí HK1( 300,000)
300,000
16 /9/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí Tháng 9/2019 ( 420,000),Học thêm Môn Toán Tháng 9/2019 ( 500,000)
920,000
17 /9/2019
Em Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 3 : Học phí nửa Tháng 8 /2019 (30.000), Bảo hiểm tai nạn (30.000),Chi phí nhà trường ( 131.000) + Học phí Tháng 9+Tháng 10/2019 (644.000)
835,000
17 /9/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học thêm Môn Hóa Tháng 9+Tháng 10+Tháng 11/2019 ( 3 Tháng x 600.000)
1,800,000
18 /9/2019
Em Nguyễn Thanh Bình  : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bổ sung học phí HK1 ( 300.000)
300,000
18 /9/2019
Em Huỳnh  Nguyễn Minh Tú  : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bổ sung học phí HK1 ( 300.000)
300,000
18 /9/2019
Em Nguyễn Châu Minh  : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bổ sung học phí HK1 ( 300.000)
300,000
18 /9/2019
Em Nguyễn Minh Nhật : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bổ sung học phí HK1 ( 300.000)
300,000
20 /9/2019
Em Trần Thị  Lan Anh : Lớp 10 – Trường THPT Lê Thánh Tôn : Học phí Tháng 8+Tháng 9/2019 ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Bảo hiểm tai nạn ( 30.000),Tin học ( 50.000),Tin nhắn điện tử ( 120.000),Chi phí nhà trường ( 865.000)
1,485,000
21 /9/2019
Em Nguyễn Phương Thùy : Lớp 6 – Trường Nguyễn Huệ : Đồng phục Thể dục ( 135.000)
135,000
23 /9/2019
Tài trợ Nụ Cười 8 nấu món ngon cho các Lớp học Tình thương ngày 20-9-2019 – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 006547
6,980,000
24 /9/2019
Em Phạm Hồng Ngọc : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 8+ Tháng 9/2019 : Học 2 buổi ( 210.000),Tin học (30.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Bảo hiểm y tế ( 564.000),Anh văn ( 100.000),Nước uống ( 10.000),Đề thi ( 20.000)
1,044,000
24 /9/2019
Em Phạm Huy Hoàng : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 8+ Tháng 9/2019 : Học 2 buổi ( 210.000),Tin học (30.000),Nước uống (10.000) ,Đề thi ( 20.000 ),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Bảo hiểm y tế ( 564.000), Học nghề (20.000),Anh văn ( 100.000)
984,000
24 /9/2019
Em Nguyễn Phương Thùy : Lớp 6 – Trường Nguyễn Huệ : Học phí Tháng 8 /2019 (335.000)+ Tháng 9/2019 (335.000) + Đồng phục ( 700.000)
1,370,000
25 /9/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11 – Trường THPT Ernst Thalamann : Học thêm Môn Toán Tháng 9/2019 
500,000
25 /9/2019
Em Hồ Nguyễn Trúc Phương : Lớp 10 – Trường THPT Dương Văn Dương : Bảo hiểm y tế ( 563.000),Bảo hiểm tai nạn ( 15.000),Học phí 2 buổi ( 300.000),Học phí chính khóa ( 100.000)
978,000
25 /9/2019
Em Lê Hoàng Huy  : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 8+ Tháng 9/2019 : Học 2 buổi ( 210.000),Tin học (30.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Bảo hiểm y tế ( 564.000),Anh văn ( 100.000),Nước uống ( 10.000),Đề thi ( 20.000)
984,000
26 /9/2019
Em Phan Văn Tâm : Lớp 8 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 8+ Tháng 9/2019 : Học 2 buổi ( 210.000),Tin học (30.000),Nước uống (10.000) ,Đề thi ( 20.000 ),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Bảo hiểm y tế ( 564.000), Học nghề (20.000),Anh văn ( 100.000)
984,000
27 /9/2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Bảo hiểm y tế ( 563.000)
563,000
27 /9/2019
Tiền điện Tháng 9/2019
68,000
27 /9/2019
Tiền điện thoại bàn Tháng 9/2019
22,000
30 /9/2019
Em Trương  Hoàng Minh : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
564,000
30 /9/2019
Em Huỳnh Nguyễn Minh Tú : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
564,000
30 /9/2019
Em Nguyễn Minh Nhật : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
564,000
30 /9/2019
Em Nguyễn Châu Minnh : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
564,000
30 /9/2019
Em Hồ Thị Liễu : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
564,000
30 /9/2019
Em Nguyễn Thanh Bình : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
564,000
30 /9/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Bảo hiểm y tế Từ Tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 ( 564.000)
564,000
30 /9/2019
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 8+ Tháng 9/2019 : Học 2 buổi ( 210.000),Tin học (30.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Bảo hiểm tai nạn (30.000),Bảo hiểm y tế ( 564.000),Anh văn ( 100.000),Nước uống ( 10.000),Đề thi ( 20.000) , Sách giáo khoa ( 164.000),Dụng cụ học tập ( 74.000)
1,282,000
30 /9/2019
Lương nhân viên Dự án Em đến Trường Tháng 9/2019
7,500,000
30 /9/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
30 /9/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Phúc Thịnh) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
30 /9/2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
30 /9/2019
Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 9/2019 : Vĩnh Hội,Chợ Quán ,Tân Hưng- Chi theo chỉ đinh NHT PT6543
8,066,000
30 /9/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 9/2019 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
6,000,000