Cập nhật chi Tháng 09-2018

Ngày Diễn giải Số tiền
05/09/2018
LHTT Bà Mười : Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 9-2018
2,000,000
06/09/2018
Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 6 – Trường Dương Bá Trạc : Bảo hiểm y tế + bảo hiểm tai nạn
570,000
07/09/2018
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 11 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học phí năm học 2018 
1,260,000
12/09/2018
Lương giáo viên Lớp phụ đạo Toán và Anh Văn cho học sinh khu vực Quận 4 – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm ( PT 00047 )
3,150,000
17/09/2018
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Bảo hiểm y tế (530,000),Bảo hiểm tai nạn (30,000),Học phí tháng 9-2018( 420,000),Sổ liên lạc+phù hiệu (50,000)
1,030,000
17/09/2018
Mua 1 bìa cứng đựng hồ sơ ,1 khung nhựa A4 để bàn, 1 bút lông dầu
189,000
17/09/2018
Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 6 – Trường Dương Bá Trạc : Học phí cả năm ( 100,000đ x 9 tháng ) + Tin học ( 70,000đ x 9 tháng ) + Kỹ năng sống ( 60,000đ x 9 tháng )
2,070,000
19/09/2018
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 8 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí nửa tháng 8 /2018 
152,500
19/09/2018
Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí nửa tháng 8 /2018
95,000
21/09/2018
Em Nguyễn Hữu Lộc : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí nửa tháng 8 /2018
95,000
26/09/2018
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang – Lớp 6 – Trường Trần Quốc Tuấn : Tạm thu Tháng 8+tháng 9-2018
924,000
27/09/2018
Em Hồ Thị Liễu : Lớp 6- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên- Quận 4 : Bảo hiểm y tế 15 tháng từ 1/10/2018 đến 31/12/2019
657,000
28/09/2018
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 : Học phí tháng 10+tháng 11/2018 ( 200,000),Anh văn ( 80,000), Tin học (80,000),Học thêm ( 200,000)
560,000
28/09/2018
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 6 – Trường Phạm Hữu Lầu : Học phí nửa tháng 8 /2018
95,000
28/09/2018
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : 1 bộ Thể dục (150,000), Sách Anh văn ( 175,000)
325,000
28/09/2018
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 5 – Trường Kim Đồng : Tạm thu tháng 9/2018
200,000
28/09/2018
Lương giáo viên Lớp phụ đạo Toán và Anh văn cho học sinh khu vực Quận 7 – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm ( PT 00047)
5,000,000
28/09/2018
Lương và Bồi dưỡng Nhân viên dự án Em đến trường Tháng 9/2018 – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm ( PT 00047)
6,000,000
28/09/2018
Hỗ trợ cơm trưa cho Lớp học Tình thương Tháng 9/2018 ( Vĩnh Hội ,Tân Hưng , Chợ Quán , Bà Huyện Thanh Quan )
7,345,000