Cập nhật chi Tháng 08-2019

 

Ngày Diễn giải Số tiền
1/8/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em Đến Trường Tháng 8-2019
8,500,000
9/8/2019
Tài trợ Nụ Cười 8 nấu món ngon cho các Lớp học tình thương ngày 12/8/2019 – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 006523
6,996,000
9/8/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11- Trường THPT Ernst Thalmann : Học thêm môn Vật lý và môn Toán  Tháng 8/2019
1,000,000
12/8/2019
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Sách giáo khoa lớp 7 + Đồng phục 1 bộ
872,000
12/8/2019
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 3 bộ + Sách giáo khoa 
690,000
12/8/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt :Sách giáo khoa + Dụng cụ học tập
216,000
12/8/2019
Mua Sách giáo khoa : 1 bộ Lớp 7 + 1 bộ Lớp 8 + bao sách ( 328.000đ),Sách Lớp 10 ( 5 bộ x 164.000 =820.000)
1,148,000
13/8/2019
Em Lê Thị Ngọc Muội : Lớp 10 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
3,000,000
13/8/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt :Đồng phục 1 bộ
165,000
13/8/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12- Trường Nguyễn Hữu Thọ : Sách giáo khoa + Dụng cụ học tập
238,000
14/8/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt :Sách tập vẽ,Tin học,Sổ liên lạc
120,000
14/8/2019
Phí SMS 3 số điện thoại 0903.906.100,0919.690.706,077.415.828 Tháng 8 + tháng 9+tháng 10/2019 ( 3 x 55.000)
165,000
15/8/2019
Em Phạm Huy Hoàng : Lớp 8 – Trường Chi Lăng: Đồng phục 2 bộ + Sách giáo khoa 
645,000
15/8/2019
Em Phạm Hồng Ngọc : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Đồng phục 3 bộ
635,000
15/8/2019
Tiền điện Tháng 7/2019
60,000
15/8/2019
Tiền điện thoại bàn Tháng 7/2019
22,000
15/8/2019
Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
1,650,000
15/8/2019
Em Lê Khánh Toàn  : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
1,650,000
15/8/2019
Em Nguyễn Thị Bích Liên  : Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
1,650,000
15/8/2019
Em Nguyễn Trung Sang  : Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
1,650,000
15/8/2019
Em Nguyễn Thanh Trung  : Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
1,650,000
15/8/2019
Em Nguyễn Ngọc Yến  : Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí (300.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400.000),Anh văn ( 250.000),Học 2 buổi ( 400.000),Tin học ( 250.000), Giấy kiểm tra,sổ liên lạc (50.000).
1,650,000
15/8/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hân : Lớp 10 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
3,000,000
15/8/2019
Em Cao Ngọc Hiền : Lớp 10 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
3,000,000
15/8/2019
Em Võ Quế Trân : Lớp 10 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
3,000,000
15/8/2019
Em Nguyễn Hữu Bảo : Lớp 10 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
3,000,000
15/8/2019
Em Khưu Ngọc Bảo Trân : Lớp 11 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 : Học phí ( 600,000),Giáo dục kỹ năng sống ( 400,000),Anh văn ( 300,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
3,000,000
15/8/2019
Em Trương Ngọc Yến : Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 :Học phí ( 600,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
2,300,000
15/8/2019
Em Nguyễn Hữu Vinh : Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 :Học phí ( 600,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
2,300,000
15/8/2019
Em Lê Ngọc Nhung: Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 :Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 :Học phí ( 600,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
2,300,000
15/8/2019
Em Đỗ Hoàng Minh : Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học phí Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019 :Học phí ( 600,000),Tin học ( 400,000),Học 2 buổi ( 1,250,000),Giấy thi,đề kiểm tra ( 50,000)
2,300,000
19/8/2019
Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Đồng phục
300,000
19/8/2019
Tiền xe đi nhận tiền NHT tặng PT 006529
50,000
20/8/2019
Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Dụng cụ học tập
120,000
20/8/2019
Phí chuyển khoản trong cùng hệ thống (TK 210110101000315)( 15/8/2019)
2.200
20/8/2019
Em Phan Văn Tâm : Lớp 8 – Trường Chi Lăng : Đồng phục 2 bộ
470.000
20/8/2019
Em Hồ Nguyễn Trúc Phương : Lớp 10 – Trường THPT Dương Văn Dương : Đồng phục 3 bộ (750.000)+ Dụng cụ học tập( 220.000) + Sách giáo khoa(164.000)
1.134.000
21/8/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12- Trường Nguyễn Hữu Thọ : Bảo hiểm tai nạn ( 45,000),Nước uống ( 70,000),Tin nhắn điện tử ( 140,000),Sổ liên lạc ( 65,000),Đề cương các môn học ( 300,000)
620.000
26/8/2019
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 7 – Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 : Học phí Tháng 8+Tháng 9/2019 : Học phí Tháng 9 ( 60,000),Anh văn ( 120,000),Tin học (75,000),Học thêm (150,000),Thể dục (60,000),Chi phí Nhà trường ( 45,000)
510.000
26/8/2019
Chi phí Đồng phục 26  học sinh  các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1,Quận 3,Quận 4,Quận 7 
9.400.000
27/8/2019
Em Lê Kim Phụng : Lớp 10- Trường THPT Ngô Quyền : Học phí Học kỳ 1 từ tháng 9 đến  tháng 12/2019: ( 480,000),Học 2 buổi ( 1,200,000),Hồ sơ 1 năm (170,000),Bảo hiểm tai nạn ( 45,000),Bảo hiểm y tế ( 563,000)
2.458.000
30/8/2019
Lương nhân viên Tháng 8/2019
6.500.000
30/8/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 8/2019 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
6.000.000
30/8/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Đức Thịnh) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
30/8/2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
30/8/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
30/8/2019
Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 8/2019 : Vĩnh Hội,Chợ Quán – Chi theo chỉ đinh NHT PT 006531
6.750.000