Cập nhật chi Tháng 07-2019

 

Ngày Diễn giải Số tiền
1/7/2019
Em Lê Thanh Tuyền : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 3 bộ + Sách giáo khoa lớp 8
859,000
1/7/2019
Em Nguyễn Ngọc Yến : Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường  xuyên Quận 7 : Đồng phục
200,000
1/7/2019
Em Nguyễn Thanh Trung: Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường  xuyên Quận 7 : Đồng phục
200,000
1/7/2019
Em Lê Hoàng Giỏi : Lớp 10 – Trung tâm Giáo dục Thường  xuyên Quận 7 : Đồng phục
200,000
1/7/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hân : Lớp 10 – Trung tâm Giáo dục Thường  xuyên Quận 7 : Đồng phục
200,000
1/7/2019
Em Võ Thị Quế Trân : Lớp 10- Trung tâm Giáo dục Thường  xuyên Quận 7 : Đồng phục
200,000
1/7/2019
Em Cao Ngọc Hiền : Lớp 10 – Trung tâm Giáo dục Thường  xuyên Quận 7 : Đồng phục
200,000
1/7/2019
Em Lê Khánh Toàn : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường  xuyên Quận 7 : Đồng phục
200,000
1/7/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em Đến Trường Tháng 7-2019
8,500,000
3/7/2019
Em Lê Nguyễn Kim Ngọc : Lớp 2 – Trường Tiểu học Phú Mỹ : Đồng phục 3 bộ
425,000
6/7/2019
Em Hồ Thị Liễu : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên Quận 4 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019
1,660,000
6/7/2019
Em Lê Tùng Quang : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Sách giáo khoa lớp 7 + Dụng cụ học tập
306,000
8/7/2019
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 7 – Trung tâm giáo dục Thường xuyên Quận 1 : Đồng phục
200,000
8/7/2019
Em Lê Kim Phụng : Lớp 10 – Trường THPT Ngô Quyền : Sách giáo khoa lớp 10 + Dụng cụ học tập
234,000
9/7/2019
Tài trợ Nụ Cười 8 nấu Cơm gà rô ti cho các Lớp học Tình thương ( Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 008199) 
7,020,000
9/7/2019
Em Nguyễn Hữu Lộc : Lớp 7- Trường Phạm Hữu Lầu : Sách giáo khoa lớp 7 + Dụng cụ học tập
488,000
9/7/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11 – Trường THPT Ernst -Thalmann : Học thêm môn Toán + Sách giáo khoa
695,000
9/7/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Đồng phục
200,000
10/7/2019
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 3 bộ
593,000
10/7/2019
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 3 bộ
661,000
10/7/2019
Em Nguyễn Thanh Bình : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học phí Học kỳ 1 từ tháng 8 đến Tháng 12/2019 + Sách giáo khoa + Đồng phục
1,994,000
10/7/2019
Em Hồ Thị Liễu : Lớp 7- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Đồng phục
200,000
11/7/2019
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền : Sách giáo khoa + Dụng cụ học tập
457,000
11/7/2019
Em Nguyễn Hoàng Thảo : Lớp 10 – Trường Trung cấp Nguyễn Hữu Cảnh : Bảo hiểm y tế ( 563,000),Đồng phục ( 493,000),Học phí Học kỳ 1 (600,000),Lệ phí xét tuyển ( 30,000),Chi phí Nhà trường ( 510,000)
2,196,000
11/7/2019
Em Lê Kim Phụng : Lớp 10 – Trường THPT Ngô Quyền : Đồng phục 3 bộ
890,000
11/7/2019
Phí SMS 3 số điện thoại 0903906100.0919690706.0777415828 Tháng 7+Tháng 8+Tháng 9/2019 ( 33.000đ x 3)
99,000
12/7/2019
Em Lê Tùng Quang : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 2 bộ
388,000
13/7/2019
Em Lê Công Vinh : Lớp 8- Trường Bình Lợi Trung : Sách giáo khoa + Đồng phục 3 bộ
1,004,000
15/7/2019
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Sách giáo khoa 1 bộ
205,000
16/7/2019
Em Huỳnh Thị Hằng : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Đồng phục 3 bộ + Sách giáo khoa + Dụng cụ học tập
1,440,000
17/7/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12 – Trugn tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019
2,673,000
17/7/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 11 – Trường THPT Ernst -Thalmann : Học thêm môn Vật Lý Tháng 7/2019
500,000
19/7/2019
Em Trần Thị Lan Anh: Lớp 10- Trường Lê Thánh Tôn : Đồng phục 3 bộ
785,000
19/7/2019
Em Nguyễn Trung Sang : Lớp 9- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Đồng phục
200,000
19/7/2019
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền : Đồng phục 3 bộ
760,000
19/7/2019
Phí chuyển tiền ngân hàng Nhà nước ( Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân ) PT 006513
121,108
20/7/2019
Em Lê Hoàng Huy : Lớp 6- Trường Chi Lăng: Đồng phục 3 bộ
665,000
20/7/2019
Học thêm Môn Toán Tháng 7/2019 – Nhóm Học sinh Lớp 8 Quận 4 ( Phan Văn Tâm,Nguyễn Minh Nhật,Nguyễn Châu Minh,Huỳnh Nguyễn Minh Tú)
2,000,000
22/7/2019
Em Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh : Lớp 6 – Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 3 : Đồng phục
200,000
22/7/2019
Tiền điện thoại bàn Tháng 7/2019
43,000
22/7/2019
Tiền điện Tháng 7/2019
40,000
24/7/2019
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Dụng cụ học tập
120,000
26/7/2019
Em Nguyễn Thị Bích Liên : Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường  xuyên Quận 7 : Đồng phục
200,000
29/7/2019
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền : Sách giáo khoa + Dụng cụ học tập
567,000
29/7/2019
Em Nguyễn Châu Minh : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học phí  Học kỳ 1 Từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019
1,768,000
31/7/2019
Lương nhân viên Dự án Em Đến Trường Tháng 7-2019
6,500,000
31/7/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 7/2019 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
6,000,000
31/7/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
31/7/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Đức Thịnh) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
31/7/2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2,000,000
31/7/2019
Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 7/2019 : Vĩnh Hội,Chợ Quán,Bà Huyện Thanh Quan – Chi theo chỉ đinh NHT PT 006513
6,270,000
27/7/2019
Em Trương Tấn Phát : Lớp 10 – Trương THPT Dương Văn Dương : Đồng phục 3 bộ ( 740,000),Sách giáo khoa (190,000),Dụng cụ học tập (220,000)
1,150,000