Cập nhật chi Tháng 07-2018

Ngày Diễn giải Số tiền
02/07/2018 Em Trần Thanh Thiện : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục , 1 bộ Thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa  823,000
02/07/2018 Em Dương Thị Bé vàng : Lớp 5 – Trường Kim Đồng : 1 bộ Sách giáo khoa + Bài tập + Sách Anh văn  494,000
04/07/2018 Em Nguyễn Thị Kiều Loan : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : 1 bộ Sách giáo khoa  466,000
05/07/2018 LHTT Bà Mười : Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 7-2018 2,000,000
05/07/2018 Lương Giáo viên Lớp phụ đạo Anh văn + Toán cho 24 học sinh ( khu vực Quận 7 ) do Em đến trường bảo trợ từ 17/6 đến 30/6   2,500,000
06/07/2018 Em Võ Thị Quế Trân : Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000). 1,790,000
06/07/2018 Em Nguyễn Thị Ngọc Hân : Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).  1,790,000
06/07/2018 Em Cao Ngọc Hiền : Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000). 1,790,000
06/07/2018 Em Lê Hoàng Giỏi : Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).   1,790,000
06/07/2018 Em Nguyễn Trung Sang : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).   1,710,000
06/07/2018 Em Nguyễn Ngọc Yến : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000). 1,710,000
06/07/2018 Em Nguyễn Thị Bích Liên : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).   1,710,000
06/07/2018 Em Nguyễn Thanh Trung : Lớp 8 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (560,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000).   1,710,000
06/07/2018 Em Phan Văn Tâm : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : 2 bộ đồng phục + 1 bộ Sách giáo khoa 625,000
06/07/2018 Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 – Trường Tiểu học Tân Thuận : 1 bộ Sách giáo khoa  149,000
09/07/2018 Lương giáo viên Lớp phụ đạo Toán + Anh văn cho 19 em học sinh (khu vực Quận 4) do Em đến trường bảo trợ tháng 6-2018 2,400,000
09/07/2018 Em Huỳnh Nguyễn Minh Tú : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Giấy thi (20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Học thêm(540,000) 1,790,000
09/07/2018 Em Nguyễn Thanh Bình : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Vệ sinh(45,000),Giấy thi(20,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000). 1,800,000
09/07/2018 Em HaliMa Trương Ngọc Dung: Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000).  1,800,000
09/07/2018 Mua 3 bộ Sách giáo khoa Lớp 7 cho 3 em ( Minh Tú,Châu Minh , Minh Nhật ) do Em đến trường bảo trợ. 292,000
09/07/2018 Mua Sách Anh văn + Bài tập Toán cho Lớp phụ đạo 195,000
11 /07/2018

 

Em Nguyễn Minh Nhật : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Giấy thi (20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Học thêm(540,000) 1,790,000
11 /07/2018

 

Bồi dưỡng Tình nguyện viên nước ngoài ( Mr.Terry ) dạy Tiếng Anh cho học sinh Lớp 6 ( Từ 12-6 đến 12-7) 1,000,000
13 /07/2018 Em Nguyễn Châu Minh : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Giấy thi (20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Học thêm(540,000) 1,790,000
14 /07/2018 Em Trần Duy Linh : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Vệ sinh(45,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000).  1,800,000
14 /07/2018 Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1: Học phí Tháng 8+ Tháng 9 /2018 960,000
16 /07/2018 Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 8 – Trường Phạm Hữu Lầu : 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa 1,090,000
16 /07/2018 Em Nguyễn Thị Kiều Loan: Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể dục  630,000
16 /07/2018 Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 6 – Trường Nguyễn Hiền : 2  bộ Đồng phục + 1 bộ Thể dục + 1  bộ Sách giáo khoa 923,000
16 /07/2018 Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền : Lớp 6 – Trường Dương Bá Trạc : 2 bộ Đồng phục + 1 bộ hể dục + 1 bộ Sách giáo khoa 680,000
16 /07/2018 Nước uống 2 thùng /24 chai ( Họp phụ huynh và học sinh năm học 2018-2019) 141,000
16 /07/2018 Em Hồ Thị Liễu : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000). 1,755,000
16 /07/2018 Em Võ Thị Phương Tuyền: Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000). 1,755,000
17 /07/2018 Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục , 1 bộ Thể dục . 632,000
18 /07/2018 Em Trương Tấn Phát : Lớp 6- Trường Nguyễn Hiền : 2 bộ đồng phục , 1 bộ Thể dục . 700,000
20 /07/2018 Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : 1 bộ Đồng phục + 1 bộp Thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa và dụng cụ học tập 670,000
23 /07/2018 Em Lê Thị Ngọc Muội : Lớp 9 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (640,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000). 1,790,000
23 /07/2018 Em Lê Khánh Toàn : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ I: Học phí ( 500,000),GDCD ( 100,000),Anh văn (250,000),Học thêm (400,000),Tin học (250,000),Giấy thi ( 50,000). 1,550,000
23 /07/2018 Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 – Trường Tiểu Học Tân Thuận : 2 bộ Đồng phục + 1 bộ Thể dục + 2 cuốn Sách Anh văn 627,000
24 /07/2018 Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục , 1 bộ Thể dục.  508,000
25 /07/2018 Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : 1 bộ Sách giáo khoa  287,000
25 /07/2018 Em Nguyễn Hữu Tài :  Lớp 6 -Trường Nguyễn Hiền : 2 bộ Đồng phục + Hồ sơ nhập học  530,000
25 /07/2018 Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : 2 Váy đồng phục. 290,000
26 /07/2018 Em Nguyễn Thị Hải My : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Chi phí Học kỳ 1: Học phí(500,000),Anh văn(300,000),Tin học(300,000),GDCD(50,000),Học thêm(540,000),Giấy thi(20,000),Phiếu liên lạc(10,000),Khám sức khỏe(15,000),Đơn nhập học(10,000),Học bạ(10,000). 1,755,000
27 /07/2018 Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 6-  Trường Chi Lăng : 2 bộ Đồng phục + 1 bộ Thể dục 530,000
27 /07/2018 Em Đoàn Minh Thiện : Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt :1 bộ Sách giáo khoa 287,000
30 /07/2018 Lương và bồi dưỡng Nhân viên dự án Em đến trường Tháng 7-2018 ( Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 000358) 6,500,000
30 /07/2018 Lương giáo viên lớp phụ đạo Toán – Anh văn cho học sinh khu vực Quận 7 5,000,000
30 /07/2018 Hỗ trợ cơm trưa cho Lớp học Tình thương Tháng 7-2018: Vĩnh Hội , Bà  Huyện Thanh Quan , Chợ Quán 5,015,000