Cập nhật chi Tháng 06-2020

 

Ngày Diễn giải Số tiền
 1/6/2020
Em Nguyễn Hữu Tài : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 5 +Tháng 6+Tháng 7/2020: Giáo dục kỹ nang sống ( 160.000),Học 2 buổi (160.000),Steam (320.000),Anh văn ( 400.000),Năng khiếu ( 120.000)
1.160.000
 1/6/2020
Thuê Văn phòng Dự án Em đến trường Tháng 6/2020
8.500.000
 1/6/2020
Em Nguyễn Văn Nghiệp : Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền : CHi phí Tháng 5+Tháng 6+Tháng 7/2020: Giáo dục kỹ năng sống ( 160.000),Học 2 buổi (160.000),Steam (160.000),Anh văn (400.000),Năng khiếu (120.000),Học nghề (75.000)
1.075.000
 1/6/2020
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 1+ Tháng 5/2020: Bơi (38.500),Học 2 buổi (100.000),Học phí Học kỳ 2 (300.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu ( 75.000),Steam (100.000),Anh văn (250.000),Tin học (75.000)
1.038.500
 1/6/2020
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 7 – Trường Trần Quốc Tuấn : Chi phí Tháng 5/2020: Học phí học kỳ 2 ( 240.0000),Năng khiếu (60.000),Tin học (60.000),Anh văn (200.000),Kỹ năng sống (80.000),Steam (160.000),
800.000
 1/6/2020
Em Trần Thanh Thiện : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+ Tháng 2/2020: Học 2 buổi (120.000),Kỹ năng sống (120.000),Năng khiếu (90.000),Nước uống ( 22.500),Tin học ( 90.000),Vệ sinh phí ( 30.000)
472.500
 2/6/2020
Em Phan Công Bằng : Lớp 12 – Trường Ngô Quyền : CHi phí Tháng 1/2020:Học phí chính khóa ( 120.000),Học 2 buổi (300.000),Học môn tự chọn (150.000)
570.000
 3/6/2020
Em Lê Nguyễn Kim Ngọc : Lớp 2 – Trường Tiểu học Phú Mỹ : Chi phí Tháng 6/2020:Học 2 buổi (70.000),Anh văn (60.000),Tin học ( 50.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu (60.000),chi phí Nhà trường (45.000)
365.000
 4/6/2020
Em Hồ Nguyễn Trúc Phương : Lớp 10 – Trường Dương Văn Dương : Chi phí Tháng 6+ Tháng 7/2020:Học phí 2 buổi (450.000),Học phí công lập (200.000)
650.000
 4/6/2020
Em Trương Tấn Phát: Lớp 10 – Trường Dương Văn Dương : Chi phí Tháng 1+Tháng 5+Tháng 6+ Tháng 7/2020:Học phí 2 buổi (1.050.000),Học phí công lập (400.000)
1.450.000
 5/6/2020
Em Lý Thị Diểm Thúy : Lớp 9 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 1 +Tháng  5+ Tháng 6/2020 : Học 2 buổi ( 140.000),Học phí học kỳ 2 (300.000),Năng khiếu (105.000)
545.000
 8/6/2020
Chi tiền NC8 nấu HỦ TIẾU NAM VANG cho các Lớp học Tình thương – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 017064
6.999.000
 8/6/2020
Em Lê Minh Tài : Lớp 11 – Trường THPT Ernst Thalmann :Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020:Học phí chính khóa (240.000),Học 2 buổi(450.000),Anh văn (195.000).chi phí Nhà trường (140.000)
1.025.000
 8/6/2020
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục Thường Quận 4 : Học thêm Môn Hóa Tháng 6+Tháng 7+Tháng 8/2020 ( 3 x 500.000đ),Học thêm môn Toán Tháng 6/2020(160.000đ)
1.660.000
 9/6/2020
Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020:Giáo dục kỹ năng sáng tạo (240.000),Kỹ năng sống (120.000),Năng khiếu (90.000),Tin học (90.000),Bơi (77.000)
617.000
 9/6/2020
Em Nguyễn Thị Trâm Như : Lớp 9 – Trường Hoàng Quóc Việt : Chi phí ôn thi ( 700.000),Hồ sơ (50.000)
750.000
 9/6/2020
Em Phạm Văm Tâm : Lớp 8 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020 : Học phí ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Tin học ( 60.000),Nước uống ( 20.000),Học nghề ( 40.000),Anh văn ( 200.000)
740.000
 10/6/2020
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 7 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 : Chi phí Tháng 5 +Tháng 6+Tháng 7/2020:Học phí ( 180.000),Anh văn ( 200.000),Tin học ( 155.000),Học thêm (250.000),Thể dục ( 100.000),chi phí nhà trường (75.000)
960.000
 11/6/2020
Em Danh Minh Sáng : Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 1+Tháng 5+Tháng 6+Tháng 7/2020: Bơi (38.000),Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Steam(200.000),Anh văn(500.000),Năng khiếu (180.000),Học nghề ( 100.000) . Được giảm trừ gia cảnh
1.218.000
 11/6/2020
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 8 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 1+Tháng 5+Tháng 6+Tháng 7/2020: Bơi (38.000),Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Học phí học kỳ 2 (300.000),Học 2 buổi (240.000),Steam(200.000),Anh văn(500.000),Năng khiếu (180.000),Học nghề ( 100.000)
1.758.000
 12/6/2020
Em Nguyễn Hữu Lộc: Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 6/2020:Bơi (115.500),Học 2 buổi (80.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu (60.000),Steam(80.000)Anh văn(150.000),Tin học(60.000)
625.500
 12/6/2020
Em Võ Thụy Ngọc Thủy : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1 +Tháng 2/2020:Giáo dục kỹ năng sống (240.000)Kỹ năng sống (120.000)Năng khiếu (90.000),Bơi (77.000)
617.000
 15/6/2020
Em Lê Hoàng Huy:Lớp 6 – Trường CHi Lăng : Chi phí Tháng 1 +Tháng 6
1.170.000
 15/6/2020
Em Lê Kim Phụng : Lớp 10 – Trường Ngô Quyền : Chi phsi Tháng 6 +Tháng 7/2020: Học phí +Trải nghiệm
790.000
 15/6/2020
Em Nguyễn Hoàng Thanh Trang : Lớp 6- Trường Quang Trung : Chi phí Tháng 5 +Tháng 6/2020:Học phí (120.000),Nước uống (20.000),Học 2 buổi (300.000),Tun học (60.000),Anh văn (200.000)
700.000
 15/6/2020
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12- Trường Nguyễn Hữu Thọ : Ôn thi THPT + Học thêm môn toán Tháng 7/2020
1.220.000
 15/6/2020
Tiền điện thoại bàn + Internet Tháng 6/2020
275.000
 15/6/2020
Tiền nước Tháng 6/2020
89.000
 15/6/2020
Tiền điện Tháng 6/2020
73.000
 16/6/2020
Em Phạm Minh Hiền : Lớp 10 – Trường Ngô Quyền : Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020:Học phí + trải nghiệm
790.000
 16/6/2020
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 6/2020:Bơi (115.500),Học 2 buổi (80.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu (60.000),Steam(80.000)Anh văn(150.000),Tin học(60.000)
625.500
 18/6/2020
Em Trần Thị Kim Vân : Lớp 11 – Trường Ngô Quyền :Chi phí Tháng 1+Tháng 5 +Tháng 6 +Tháng 7/2020:Học phí + Trải nghiệm
1.518.000
 20/6/2020
Em Nguyễn Phương Thùy : Lớp 6 – Trường Nguyễn Huệ : Học phí Tháng 5/2020
620.000
 22/6/2020
Em Phạm Hồng Ngọc : Lớp 6 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 6/2020
460.000
 22/6/2020
Em Phạm Huy Hoàng : Lớp 8 – Trường Chi Lăng : Học phí Tháng 6/2020 400.000
 22/6/2020
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 +Tháng 7/2020:Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Học phí Học kỳ 2 (240.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu (75.000),Tin học (75.000)
690.000
 22/6/2020
Em Phan Công Bằng : Lớp 12 – Trường Ngô Quyền : Chi phí Tháng 5+Tháng 6+Tháng 7/2020 :Học phí ( 360.000),Học 2 buổi (900.000),Học môn tự chọn (450.000)
1.710.000
 23/6/2020
Em Nguyễn Tấn Thành : Lớp 11 – Trường Ngô Quyền : Chi phí Tháng 6+ Tháng 7/2020:Học phí (120.000),Học 2 buổi (300.000),Học môn tự chọn (300.000),chi phí nhà trường (126.000)
846.000
 24/6/2020
Em Lê Tùng Quang : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 +Tháng 7/2020:Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Học phí Học kỳ 2 (240.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu (75.000),Tin học (75.000)
690.000
 25/6/2020
Chuyển khoản người nhận có tài khoản tại EIB -tài khoản 210110101000315
10.000
 25/6/2020
Em Hà Quốc Triệu : Lớp 9 – Trường Nguyễn Thị Thập : Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020:Anh văn ( 300.000),Ngoại khóa (90.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 120.000)
510.000
 25/6/2020
Em Hà Lê Ngọc Hân : Lớp 12 – Trường Lê Thánh Tôn : Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020:Học phí công lập ( 240.000),Học 2 buổi (600.000),Chuyên đề tự chọn (160.000),Chi phí nhà trường (50.000)
1.050.000
 27/6/2020
Em Lại Thụy Thanh Trúc : Lớp 9- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 +Tháng 7/2020:Học 2 buổi (80.000),Học phí học kỳ 2 (240.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu (60.000),Tin học ( 60.000),Chi phí nhà trường ( 90.000)
610.000
 27/6/2020
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 5/2020:Học phí ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Tin học (60.000),Kỹ năng sống ( 160.000),Anh văn (200.000),Nước uống (20.000)
860.000
 29/6/2020
Em Huỳnh Phúc Khang: Lớp 6- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 +Tháng 7/2020:Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Học phí Học kỳ 2 (240.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu (75.000),Tin học (75.000)
690.000
 29/6/2020
Em Lê Nguyễn Kim Ngọc : Lớp 2 – Trường Phú Mỹ :Chi phí Tháng 7/2020:Học phí (35.000),Anh văn (30.000),Tin học (25.000),Kỹ năng sống (40.000),Chi phí Nhà trường (23.000)
153.000
 29/6/2020
Em Võ Tấn Lộc: Lớp 7- Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 6 +Tháng 7/2020:Giáo dục kỹ năng sống (200.000),Học phí Học kỳ 2 (240.000),Kỹ năng sống (100.000),Năng khiếu (75.000),Tin học (75.000)
690.000
 29/6/2020
Hỗ trợ cơm các Lớp học Tình thương Tháng 6/2020:Chợ Quán ,Vĩnh Hội,Tân Hưng
7.975.000
 30/6/2020
Em Nguyễn Thị Trâm Như: Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt :Chi phí Tháng 6+Tháng 7/2020 : Học 2 buổi ( 80.000),Học kỳ 2 ( 240.000),Kỹ năng sống (80.000),Năng khiếu (60.000),Tin học ( 60.000),Nước uống ( 22.500),vsp( 30.000)
572.500
 30/6/2020
Em Phan Công Bằng : Lớp 12 – Trường Ngô Quyền : Chi phí Ôn thi
2.400.000
 30/6/2020
Lương nhân viên Tháng 6/2020
9.500.000
 30/6/2020
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
 30/6/2020
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Phúc Thịnh) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
 30/6/2020
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
 30/6/2020
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 6/2020 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
6.000.000