Cập nhật chi Tháng 06-2019

 

Ngày Diễn giải Số tiền
3/6/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em Đến Trường Tháng 6-2019
8,500,000
3/6/2019
Phí chuyển khoản trong cùng hệ thống ( 9-5-2019)
2,200
6/6/2019
Em Huỳnh Nguyễn Minh Tú : Lớp 8 -Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019
1,768,000
11/6/2019
Em Nguyễn Minh Nhật : Lớp 8 -Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019
1,768,000
17/6/2019
Em Hoàng Ngọc Bình Minh :Lớp 9 -Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 3 bộ
582,000
17/6/2019
Em Trương Hoàng Minh : Lớp 6 -Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4: Học phí Học kỳ 1 từ Tháng 8 đến Tháng 12/2019
1,670,000
19/6/2019
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 6 -Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 3 bộ
592,000
19/6/2019
Tiền điện thọai bàn Tháng 5/2019
22,000
21/6/2019
Học phí dạy thêm môm Toán từ 1/6 đến 30/6/2019 – Nhóm Học sinh Lớp 8 ( Văn Tâm,Châu Minh,Minh Tú,Minh Nhật) ( Cô Nguyễn Thị Thanh Phượng )
2,000,000
21/6/2019
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 9 – Trường Phạm Hữu Lầu : 3 bộ Đồng phục , 1 bộ SGK
940,000
24/6/2019
Em Nguyễn Hoàng Thanh Trang : Lớp 6 – Trường THCS Quang Trung : Đồng phục 3 bộ + Sách giáo khoa 1 bộ
864,000
24/6/2019
Em Hoàng Ngọc Bình Minh :Lớp 9 -Trường Hoàng Quốc Việt : Sách giáo khoa 1 bộ + dụng cụ học tập
699,000
24/6/2019
Em Trần Minh Kỵ : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Đồng phục 3 bộ + Sách giáo khoa 1 bộ + Dụng cụ học tập
996,000
25/6/2019
Em Lại Thụy Thanh Trúc: Lớp 9 -Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 3 bộ + Dụng cụ học tập
736,000
25/6/2019
Tiền điện  Tháng 5/2019
50,000
26/6/2019
Em Dương Thị Bé Vàng: Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 3 bộ + Sách giáo khoa
848,000
28/6/2019
Em Võ Thị Yến Linh: Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 3 bộ + Sách giáo khoa
867,000
28/6/2019
Em Võ Tấn Lộc: Lớp 7- Trường Hoàng Quốc Việt : Đồng phục 2 bộ + Sách giáo khoa
634,000
28/6/2019
1 ram giấy in + Văn phòng phẩm
193,000
28/6/2019
Lương nhân viên Dự án Em Đến Trường Tháng 5 -2019
6,500,000
28/6/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 5/2019 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
6,000,000
28/6/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
2,000,000
28/6/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Đức Thịnh) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
2,000,000
28/6/2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
2,000,000