Cập nhật chi Tháng 06-2018

Ngày Diễn giải Số tiền
06/06/2018 LHTT Bà Mười : Hỗ trợ chi phí điều hành tháng 6-2018 2,000,000
13/06/2018 Mua 1 bảng đen có 4 bánh xe đẩy (1.2m x 1.6m) cho LHTT Bà Mười 2,140,000
20/06/2018 Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu: Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa lớp 6 746,000
20/06/2018 Em Võ Tấn Lộc : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa lớp 6 642,000
20/06/2018 Mua Sách Bài tập Lớp 9 ( 6 bộ x 100,470đ) – Tiki.vn 603,000
20/06/2018 Mua 1 bộ Sách giáo khoa và Bài tập lớp 11 – Tiki.vn 246,000
22/06/2018 Mua Sách giáo khoa Lớp 9 ( 6 bộ) – Fahasa.com 618,000
22/06/2018 Mua Sách Tiếng anh Lớp 7 ( 3 cuốn x 12,000đ) + Lớp 8 ( 4 cuốn x 13.900đ) 92,000
22/06/2018 Em Bùi Thanh Xuân : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa lớp 6 840,000
27/06/2018 Em Nguyễn Quang Trường : Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : 2 bộ đồng phục + 1 bộ thể dục + 1 bộ Sách giáo khoa lớp 6 412,000
27/06/2018 Mua Sách Toán Lớp 7 ( 10 cuốn x 7,200đ) + Lớp 8 ( 3cuốn x 6.800đ) 93,000
29/06/2018 Lương và Bồi dưỡng nhân viên dự án Em đến trường tháng 6-2018 ( Chi theo chỉ định của Nhà hảo tâm – PT 25747) 5,500,000
29/06/2018 LHTT Vinh Sơn : Hỗ trợ cơm trưa tháng 6-2018 ( 25 suất x 1 buổi x 2,000đ) 50,000