Cập nhật chi Tháng 05-2020

 

Ngày Diễn giải Số tiền
 4/5/2020
Thuê Văn phòng Dự án Em đến trường Tháng 5/2020
8.500.000
 6/5/2020
Tiền xe đi nhận tiền NHT PT 017052
50.000
 13/5/2020
Phí SMS 3 số điện thoại 0919690706.0777415828.0903906100 Tháng 5+Tháng 6+Tháng 7/2020 ( 3 x 55.000đ)
165.000
 15/5/2020
Em Cao Ngọc Hiền : Lớp 10 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 140.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 320.000),Anh văn (240.000),Tin học (320.000)
1.020.000
 15/5/2020
Em Võ Thị Quế Trân: Lớp 10 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 140.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 320.000),Anh văn (240.000),Tin học (320.000)
1.020.000
 15/5/2020
Em Lê Thị Ngọc Muội : Lớp 10 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 140.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 320.000),Anh văn (240.000),Tin học (320.000)
1.020.000
 15/5/2020
Em Nguyễn Thị Bích Liên : Lớp 9 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 240.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80.000),Anh văn (200.000),Tin học (200.000)
720.000
 15/5/2020
Em Nguyễn Thị Thanh Tuyền :  Lớp 7 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 240.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80.000),Anh văn (200.000),Tin học (200.000)
720.000
 15/5/2020
Em Nguyễn Thanh Trung :  Lớp 9 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 240.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80.000),Anh văn (200.000),Tin học (200.000)
720.000
 15/5/2020
Em Nguyễn Hữu Vinh: Lớp 12 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 280.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 320.000)
600.000
 15/5/2020
Em Nguyễn Thị Ngọc Hân: Lớp 10 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 140.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 320.000),Anh văn (240.000),Tin học (320.000)
1.020.000
 15/5/2020
Em Lê Ngọc Nhung: Lớp 12 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 280.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 320.000)
600.000
 15/5/2020
Em Lê Khánh Toàn: Lớp 8 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 240.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80.000),Anh văn (200.000),Tin học (200.000)
720.000
 15/5/2020
Em Đỗ Hoàng Minh: Lớp 12 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 280.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 320.000)
600.000
 15/5/2020
Em Khưu Ngọc Bảo Trân: Lớp 11 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 140.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 320.000),Anh văn (240.000),Tin học (320.000)
1.020.000
 15/5/2020
Em Trương Ngọc Yến: Lớp 12 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 280.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 320.000)
600.000
 15/5/2020
Em Nguyễn Ngọc Yến: Lớp 9 – Trung tâm  Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 240.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 80.000),Anh văn (200.000),Tin học (200.000)
720.000
 15/5/2020
Em Nguyễn Hữu Bảo : Lớp 10 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Chi phí Học kỳ 2 : Học phí ( 140.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 320.000),Anh văn (240.000),Tin học (320.000)
1.020.000
 18/5/2020
Em Lê Kim Ngọc : Lớp 2 – Trường Tiểu học Phú Mỹ : Chi phí Tháng 5/2020 : Học 1 buổi ( 35.000),Anh văn (30.000),Tin học (25.000),Kỹ năng sống ( 40.000),Chi phí Nhà trường ( 23.000)
153.000
 18/5/2020
Em Lê Kim Phụng : Lớp 10 – Trường THPT Ngô Quyền : Học phí + Trải ngiệm Tháng 1+Tháng 4+Tháng 5/2020
930.000
 19/5/2020
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 12 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí Tháng 5+Tháng 6+Tháng 7/2020( 3 tháng x 420.000),Học thêm môn Toán Tháng 5+Tháng 6/2020 ( 2 tháng x 500.000)
2.260.000
 21/5/2020
Trả tiền điện thoại bàn ( 22.000)+ Tiền Internet ( 253.000)
275.000
 21/5/2020
Trả tiền điện Tháng 5/2020
47.000
 21/5/2020
Trả tiền nước Tháng 5/2020
74.000
 21/5/2020
Em Lại Thụy Thanh Trúc : Lớp 9 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020:Học 2 buổi (120.000),Kỹ năng sống (120.000),Năng khiếu (90.000),Tin học ( 90.000),chi phí nhà trường ( 90.000)
510.000
 25/5/2020
Em Nguyễn Lê Thảo Nguyên : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 1/2020 : Học phí ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Tin học ( 60.000),Kỹ năng sống ( 160.000),Anh văn (200.000)
840.000
 25/5/2020
Em Nguyễn Hữu Lộc : Lớp 7 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 5/2020 : Học 2 buổi ( 60.000),Kỹ năng sống ( 60.000),Năng khiếu ( 45.000),steam (60.000),Anh văn (150.000),Tin học (45.000)
420.000
 25/5/2020
Em Đoàn Đỗ Thùy Trang : Lớp 7 – Trường Chi Lăng : Chi phí Tháng 1/2020 : Năng khiếu ( 60.000),Tin học ( 60.000),Anh văn (200.000),Kỹ năng sống ( 80.000),Bơi ( 77.000),Steam (160.000)
637.000
 25/5/2020
Em Lê Minh Tài : Lớp 11 – Trường Enst Thalamann : Chi phí Tháng 5/2020 : Học 2 buổi ( 225.000),Học chính khóa ( 120.000),Anh văn ( 195.000),Chi phí Nhà trường ( 70.000),Học thêm môn Toán Tháng 5/2020 (600.000)
1.280.000
 25/5/2020
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 12 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 4 : Học thêm Môn Toán Tháng 5/2020
160.000
 26/5/2020
Em Hà Quốc Triệu : Lớp 9 – Trường Nguyễn Thị Thập : Chi phí Tháng 5/2020:Học phí Học kỳ 2 ( 240.000),Anh văn (150.000),Ngoại khóa ( 45.000),Giáo dục kỹ năng sống ( 60.000)
495.000
 26/5/2020
Em Hà Lê Ngọc Hân : Lớp 12 – Trường Lê Thánh Tôn : Chi phí Tháng 1 + Tháng 5/2020: Học phí chính khóa ( 120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Tin học chuyên đề ( 160.000),Trải nghiệm ( 580.000).Nước uống ( 52.000)
1.212.000
 27/5/2020
Em Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 3 : học phí Tháng 1/2020
322.000
 27/5/2020
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu : Lớp 7 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 1+Tháng 2/2020 :Gaios dục kỹ năng sáng tạo (240.000),Kỹ năng sống (120.000),Năng khiếu (90.000),Tin học (90.000),Bơi (77.000)
617.000
 28/5/2020
Em Nguyễn Hoàng Linh : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : CHi phí Tháng 1/2020:Bơi (38.500),Giáo dục kỹ năng sống(40.000),Học phí Học kỳ 2 (300.000),Học 2 buổi (80.000),steam(80.000),Anh văn (100.000),Năng khiếu (60.000)
698.500
 28/5/2020
Em Phạm Minh Hiền : Lớp 10 – Trường Ngô Quyền : Chi phí Tháng 1 + Tháng 5/2020: Học phí chính khóa (120.000),Học 2 buổi (300.000),Môn tự chọn (300.000)
720.000
 29/5/2020
Lương nhân viên Tháng 5/2020
9.500.000
 29/5/2020
Hỗ trợ cơm các Lớp học Tình thương Tháng 5/2020:Vĩnh Hội,Chợ Quán ,Tân Hưng – Chi theo chỉ định Nhà hảo tâm PT 017052
4.160.000
 29/5/2020
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
 29/5/2020
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Phúc Thịnh) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
 29/5/2020
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510
2.000.000
 29/5/2020
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 5/2020 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 006510)
6.000.000
 29/5/2020
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 10 – Trường Lê Thánh Tôn : Học phí Tháng 5/2020
535.000
 29/5/2020
Em Nguyễn Tấn Thành : Lớp 11 – Trường Ngô Quyền : Chi phí Tháng 1+ Tháng 5/2020:Học phí chính khóa (120.000),Học 2 buổi ( 300.000),Môn tự chọn (300.000)
720.000