Cập nhật chi Tháng 05-2019

 

Ngày Diễn giải Số tiền
1/5/2019
Thuê Văn phòng Dự án Em Đến Trường Tháng 5-2019
8,500,000
2/5/2019
Em Nguyễn Thị Trâm Như: Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 4+tháng 5/2019 : Giáo dục kỹ năng sống (140,000),Năng khiếu (105,000),Học nghề(93,000),Bơi (77,000),Tin học(105,000)
520,000
2/5/2019
Em Võ Thụy Ngọc Thủy: Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 4+tháng 5/2019 : Giáo dục kỹ năng sống (140,000),Năng khiếu (105,000),Bơi (77,000),Tin học(105,000)
427,000
3/5/2019
Em Phan Văn Tâm : Lớp 7 – Trường Chi lăng : Chi phí Tháng 4 + Tháng 5/2019:Học phí 2 buổi ( 420,000),Tin học ( 60,000),Anh văn (200,000),Nước uống ( 20,000)
700,000
6/5/2019
Em Nguyễn Tuấn Tú : Lớp 11 – Trường Nguyễn Hữu Thọ : Học phí tháng 5/2019
420,000
6/5/2019
Em Dương Thị Bé Vàng : Lớp 5- Trường Tiểu học Kim Đồng : Học phí Tháng 5/2019
200,000
6/5/2019
Em Lê Minh Tài : Lớp 10- Trường THPT Ernst Thalamann : Chi phí Tháng 4+ Tháng 5/2019 : Học phí chính khóa ( 240,000),học phí 2 buổi ( 600,000),Anh văn (195,000),chi phí nhà trường (160,000)
1,195,000
7/5/2019
Em Lý Thị Diễm Thúy : Lớp 8 – Trường Phạm Hữu Lầu : Chi phí Tháng 4+tháng 5/2019 : Học phí 2 buổi (120,000),Học nghề (25,000),Năng khiếu (90,000),Anh văn (100,000)
335,000
13/5/2019
Em Nguyễn Thị Ngọc Hậu: Lớp 6 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 4+tháng 5/2019 : Giáo dục kỹ năng sống (140,000),Năng khiếu (105,000),Bơi (77,000),Tin học(105,000)
427,000
13/5/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 11 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học thêm Môn Hóa tháng 5/2019
150,000
13/5/2019
Phí SMS 3 số điện thoại 0919690706.0777415828.0903906100 tháng 5.6.7/2019 ( 3 x 55.000)
165,000
15/5/2019
Em Lê Thị Kim Ngân : Lớp 6 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 1 : Chi phí Tháng 4+ tháng 5/2019 : Học phí ( 200,000),Học thêm ( 200,000),Tin học (60,000)
460,000
15/5/2019
Tiền điện thoại bàn Tháng 4/2019
25,000
15/5/2019
Tiền điện Tháng 4/2019
77,000
20/5/2019
Em Danh Minh Sáng : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : CHi phí Tháng 4+ Tháng 5 /2019: Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học (60,000).Được miễn trừ gia cảnh
557,000
20/5/2019
Em Nguyễn Văn Dương : Lớp 7 – Trường Nguyễn Hiền : CHi phí Tháng 4+ Tháng 5 /2019: Học 2 buổi (160,000),Bơi (77,000),Kỹ năng sống (80,000),Năng khiếu (60,000),Tiết học sáng tạo (80,000),Anh văn(200,000),Tin học (60,000).
717,000
20/5/2019
Phí chuyển tiền 500 USD của Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân ( NHNN 51,568 đ)
51,568
21/5/2019
Em Đoàn Minh Thiện: Lớp 8 – Trường Hoàng Quốc Việt : Chi phí Tháng 4+tháng 5/2019 : Giáo dục kỹ năng sống (140,000),Năng khiếu (105,000),Học nghề(93,000),Bơi (77,000),Tin học(105,000)
520,000
24/5/2019
Em Trương Hoàng Thông : Lớp 2 – Trường Nguyễn Việt Hồng : Chi phí Tháng 4+tháng 5/2019 : Học 2 buổi ( 80,000),Anh văn (80,000)
160,000
24/5/2019
Em Huỳnh Thị Ngọc Như : Lớp 2 – Trường Lâm Văn Bền : Chi phí Tháng 4+ Tháng 5/2019 : Học 2 buổi ( 160,000),Tin học ( 45,000),Kỹ năng sống ( 90,000),Chi phí Nhà trường ( 50,000)
345,000
27/5/2019
Em Lê Nguyễn Phương Quyên : Lớp 11 – Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 7 : Học hè từ 8/7 đến 16/8/2019
756,000
28/5/2019
Em Trần Quốc Thạnh : Lớp 9 – Trường Nguyễn Hiền : Chi phí Tháng 4+ tháng 5/2019 : Học 2 buổi ( 160,000),Kỹ năng sống (80,000),Anh văn ( 100,000),Học bơi ( 77,000),Năng khiếu(60,000)
477,000
29/5/2019
Photo hồ sơ bảo trợ học sinh năm học 2019-2020
73,000
29/5/2019
Em Huỳnh Phúc Khang : Lớp 5 – Trường Tiểu học Tân Thuận : Chi phí Tháng 5/2019 : Học 2 buổi ( 70,000),Tin học (50,000),Năng khiếu ( 60,000),Anh văn ( 37,500)Giáo dục kỹ năng sống ( 40,000),Chi phí Nhà trường ( 25,000)
282,500
29/5/2019
Hỗ trợ cơm trưa các Lớp học Tình thương Tháng 5/2019 : Bà Huyện Thanh Quan , Chợ Quán ,Vĩnh Hội , Tân Hưng
7,720,000
31/5/2019
Thuê địa điểm mở Lớp phụ đạo cho học sinh Tháng 5/2019 –  Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
5,000,000
31/5/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Cô Minh Phong) -Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
2,000,000
31/5/2019
Lương giáo viên Toán lớp 7 (Thầy Đức Thịnh) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
2,000,000
31/5/2019
Lương giáo viên Anh văn lớp 6 (Cô Mỹ Phượng) – Chi theo chỉ đinh Nhà hảo tâm PT 00047)
2,000,000
31/5/2019
Lương nhân viên Dự án Em Đến Trường Tháng 5 -2019 
6,500,000